Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
branden Brandenburg, kościół św. Pawła, dawny dominikanów. Budowa kościoła dominikanów w Brandenburgu prowadzona była w dwóch etapach. Najpierw w 1296 r. rozpoczęto budowę prezbiterium a dopiero w 2. Połowie XIV w. wzniesiono korpus nawowy. Klasztor dominikanów został zlikwidowany wraz z nadejściem reformacji. W 1560 r. kościół stał się świątynią parafialną a budynki klasztorne zostały zamienione na szpital. W kwietniu 1945 r. w czasie ofensywy Armii Czerwonej kościół został zniszczony przez pożar. Zachowały się tylko ściany i sklepienia naw bocznych. Niezabezpieczone ruiny zawaliły się ... więcej
Nowe zdjecia
katedry ormiańskiej
we Lwowie
 ormianska1  ormianska2  ormianska4
siewierz1 Siewierz, kościół św. Jana Chrzciciela. Kościół w Siewierzu został zbudowany na przełomie XI i XII w. na potrzeby grodu kasztelańskiego i rozwijającej się przy nim osady targowej.  Chociaż kościół po raz pierwszy wzmiankowany był w XIV w. to jego datowanie nie budzi żadnych wątpliwości. Na czas budowy wskazuje typ układu przestrzennego oraz szczegóły kamieniarki. W latach 50-tych XX w. kościół został poddany pracom rekonstrukcyjnym pod kierunkiem Zygmunta Gawlika. Usunięto wtedy przypory i kruchtę oraz odsłonięto resztki malowideł na ścianach. Obecnie pełni ... więcej
pozajscie Kowno - Pożajście, dawny kościół kamedułów. Kościół wzniesiony w Pożajściu dla zakonu kamedułów należy do najwybitniejszych przykładów architektury barokowej 2 połowy XVII w. w dawnej Rzeczpospolitej. Klasztor dla zakonu kamedułów został ufundowany przez Krzysztofa Zygmunta Paca, kanclerza wielkiego litewskiego. Kościół został wzniesiony w latach 1667-1674 a autorem projektu był zapewne Giovanni Battista Frediani. Kościół zaplanowano jako mauzoleum rodowe rodu Paców. W połowie XVIII w. w wyniku pożaru zniszczona został kopuła i wieże kościoła, które ... więcej
Nowe zdjęcia
kościoła św. Krzyża
w Warszawie
 warsza4  warsza3  warsza2  warsza5  warsza6
jelenia Jelenia Góra, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Podpisanie w 1706 r. układu w Altranstadt pomiędzy Szwecją a Austrią poprawił znacznie sytuację protestantów na Śląsku. Ewangelicy odzyskali część utraconych kościołów i uzyskali zgodę na budowę kolejnych sześciu, które nazywane były odtąd kościołami Łaski. Najpiękniejszy z tych kościołów został zbudowany w Jeleniej Górze w latach 1709-1718. Autorem projektu był Karl Martin Frantz, który wzorował się na kościele św. Katarzyny w Sztokholmie. W 1806 r. na skutek pożaru zniszczeniu uległy dachy świątyni. W 1957 r. kościół stał ... więcej