Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
Kościół św. Mikołaja
w Bochnii
 bochnia1  bochnia2  bochnia4
velehrad Velehrad, bazylika Wniebowzięcia NMP. Bazylika w Velehradzie związana jest osobami świętych Cyryla i Metodego, apostołów Słowiańszczyzny. Według tradycji Velehrad miał być ważnym ośrodkiem Państwa Wielkomorawskiego i stolicą biskupia św. Metodego. Niestety poza tradycją nie ma śladów źródłowych i archeologicznych, które by to potwierdzały.Obecny kościół został zbudowany przez cystersów w 1. połowie XIII w. z fundacji margrabiego Moraw Vladislava Jindřicha. Konsekracja kościoła miała miejsce w 1228 r. choć prace budowlane nie były jeszcze ukończone. W 1421 r. kościół i klasztor ... więcej
hamburg1 Hamburg, kościół sw. Jakuba. Pierwsza Wzmianka o kościele pochodzi z 1255 r. Obecny kościół został zbudowany w latach 1350-1400. Następnie w latach 1493-1508 kościół został powiększony o czwartą nawę od południa. W latach 1860-69 gotycki hełm został zastąpiony hełmem neogotyckim. Alianckie bombardowanie w 1944 r. przetrwały tylko mury obwodowe i dolne partie wieży. Kościół został wiernie odbudowany do 1963 r. i tylko wieża otrzymała nowoczesny hełm. Gotycki kościół złożony jest z czteronawowego, pięcioprzęsłowego halowego korpusu zakończonego krótkim ... więcej
Nowe zdjęcia kościoła pjarów w Wiedniu  wieden1 wieden2 wieden5 wieden3 wieden4
wadowice Wadowice, bazylika Ofiarowania NMP. Wadowicki kościół nie jest zabytkiem wysokiej klasy. Jego znaczenie wynika ze związku z osobą Karola Wojtyły, który w tej świątyni został ochrzczony i dla którego był to parafialny kościół do czasu opuszczenia Wadowic. Około 1440 r. zbudowane zostało gotyckie prezbiterium, do którego w latach 1790-92 dobudowano barokowo-klasycystyczny korpus nawowy z wieżą od frontu. W 1854 r. przy prezbiterium i po bokach wieży dobudowane zostały kaplice boczne. W końcu XIX w. powstała neobarokowa fasada kościoła według projektu krakowskiego ... więcej
wilno Wilno, kościół śś. Jana Crzciciela i Jana Ewangelisty. Pierwszy kościół zbudowany został z fundacji Władysława Jagiełły, krótko po zawarciu unii w Krewie. Po zniszczeniu przez pożar został odbudowany w 1426 r. przez księcia Witolda. Jeszcze w XV w. na jego miejscu wzniesiono kolejny gotycki kościół, którego bryła mimo licznych zmian dotrwała do naszych czasów. W 1571 r. król Polski Zygmunt August przekazał świątynię zakonowi jezuitów. W 1737 r. kościół został zniszczony przez pożar a następnie w latach 1739-62 przebudowany według projektu Jana Krzysztofa Glaubitza. Architekt ... więcej
Nowe zdjęcia
dawnego kościoła jezuitów

w Ołomuńcu
  olomuniec1  olomuniec2  olomuniec3  olomuniec4
wieden Wiedeń, kościół Trójcy Przenajświętszej, dawny trynitarzy. Kościół został zbudowany w latach 1695-1698 dla trynitarzy, którzy przybyli do Wiednia z Katalonii. W 1783 r. cesarz Józef II zlikwidował zakon trynitarzy a ich wiedeński klasztor przekazał minorytom. Kościół stał się równocześnie świątynią parafialną dla dzielnicy Alsergrund. Dnia 29 marca 1827 w kościele odbyła się msza pogrzebowa Ludwiga van Beethovena, który zmarł 26 marca w jednym z pobliskich domów. Barokowy kościół złożony z trójprzęsłowej nawy ujętej po bokach rzędami kaplic , transeptu  i krótkiego ... więcej
padwa Padwa, kościół śś. Filipa i Jakuba, eremitów. Architektura kościoła eremitów nie jest imponująca ale dla polskiego turysty kościół może być interesujący. Zachowała się tu pamiątkowa tablica wybitnego poety renesansu Jana Kochanowskiego. W 1574 r. w kościele uroczyście powitano króla polskiego Henryka Walezego, który po ucieczce z Polski na krótko zatrzymał się w Padwie. Wreszcie w kaplicy Overtari zachowały się fragmenty fresków autorstwa Andrei Mantegny. Ich zniszczenie jest uważane za jedną z większych strat włoskiej sztuki w czasie II wojny światowej. Budowę kościoła ... więcej