Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
padwa Padwa, kościół śś. Filipa i Jakuba, eremitów. Architektura kościoła eremitów nie jest imponująca ale dla polskiego turysty kościół może być interesujący. Zachowała się tu pamiątkowa tablica wybitnego poety renesansu Jana Kochanowskiego. W 1574 r. w kościele uroczyście powitano króla polskiego Henryka Walezego, który po ucieczce z Polski na krótko zatrzymał się w Padwie. Wreszcie w kaplicy Overtari zachowały się fragmenty fresków autorstwa Andrei Mantegny. Ich zniszczenie jest uważane za jedną z większych strat włoskiej sztuki w czasie II wojny światowej. Budowę kościoła ... więcej
Nowe zdjęcia
kościoła w Bardzie
 bardo1  bardo2  bardo3  bardo4
praga Praga, kościół św. Szczepana. Kościół zbudowany został w 2. połowie XIV w. z inicjatywy cesarza Karola IV, z przeznaczeniem na świątynie parafialną dla górnej części Nowego Miasta. W 1401 r. dobudowano od frontu wieżę. Początkowo kościół znajdował się w rękach zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą. W 1686 r. do południowej nawy dostawiona została kaplica Kornelska a w 1736 r. kaplica Branbergów. W 1866 r. dobudowano jeszcze kruchtę od południa. W latach 1874-79 przeprowadzono neogotycką restaurację świątyni pod kierunkiem praskiego architekta Josefa MockeraGotycki kościół ... więcej
lubeka1 Lubeka, kościół św. Jakuba. Pierwszy romański kościół na tym miejscu istniał już w 1227 r. Uległ on zniszczeniu w czasie pożaru w 1276 r. Na jego miejscu do 1334 r. zbudowano obecny gotycki kościół. W 2. połowie XIV w. dobudowano do niego kaplice boczne. W latach 1622-28 wieża została nakryta hełmem. Kościół nie został uszkodzony w czasie brytyjskiego nalotu w 1942 r. i drugą wojnę światową przetrwał bez większych zniszczeń. Gotycki kościół złożony z trójnawowego, pięcioprzęsłowego korpusu halowego z niewyodrębnionym prezbiterium, zamkniętego w nawie środkowej ... więcej
Nowe zdjęcia
bazyliki św. Antoniego
w Padwie
 padova6  padova2  padova3  padova4
elblag Elbląg, kościół NMP, dawny dominikanów. Budowę kościoła dla dominikanów rozpoczęto w 1246 r. od wzniesienia prezbiterium. Do końca XIII w. zbudowano jednonawowy korpus (dzisiejsza nawa północna). W XIV w. dobudowano nawę południową, która pierwotnie była niższa od nawy północnej i nakryta oddzielnym dachem. W 1504 r. kościół został zniszczony przez pożar. W czasie odbudowy do 1514 r. nawa południowa została podwyższona i korpus uzyskał układ halowy. W 1542 r. kościół został przekazany przez radę miejską gminie ewangelickiej i pozostawał w rękach protestantów do ... więcej
wilno5 Wilno, kościół śś. Franciszka i Bernarda, bernardynów. Bernardyni przybyli do Wilna z Krakowa w 1468 r. z inicjatywy króla Kazimierza Jagiellończyka. Już około 1470 r. zbudowali drewniany kościół, którą w latach 1480-90 zastąpiła murowana świątynia. Jej mury są częścią dzisiejszego prezbiterium. Obecny wygląd kościół uzyskał w latach 1513-20 kiedy to z fundacji wojewody wileńskiego Mikołaja Radziwiłła wzniesiono trójnawowy korpus. Pracami budowlanymi kierował gdański budowniczy Michael Enkingier. Kościół został zdewastowany w czasie rosyjskiej okupacji Wilna w ... więcej
Nowe zdjęcia
kościoła Mariackiego
w Gdańsku
 gdansk01  gdansk03  gdansk05  gdansk04
graz Graz, katedra św. Idziego. Pierwszy kościół na miejscu katedry istniał już w XII w. a najstarsza wzmianka o nim pochodzi z 1174 r. Obecna świątynia została zbudowana z inicjatywy cesarza Ferdynanda III Habsburga w latach 1438 – 1464. Budowę rozpoczęto od wzniesienia korpusu nawowego. Budowniczym katedry w fazie budowy chóru do 1450 r. był Hans Niesenberger. W 1577 r. kościół został przekazany jezuitom, w posiadaniu których pozostawał do 1773 r. kiedy to doszło do kasaty zakonu. W 1786 r. kościół został podniesiony do godności katedry dla utworzonej diecezji Graz ... więcej