Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
kowono1 Kowno, kościół św. Jerzego. W 1468 r. król Kazimierz Jagiellończyk sprowadził bernardynów do Kowna. Budowę kościoła rozpoczęli zakonnicy po roku 1504 r. W latach 1576-79 do kościoła dobudowano prezbiterium. W 1603 r. zawaliły się sklepienia kościoła, które następnie zostały odbudowane. W XVII w. kościół był jeszcze kilka razy niszczony przez pożary i najazdy obcych wojsk. W 1842 r. władze carskie dokonały kasaty klasztoru bernardynów w Kownie. Kościół był także zamknięty dla wiernych w okresie władzy sowieckiej. Dopiero w 2005 r. został odzyskany przez bernardynów, którzy stopniowo ... więcej
Nowe zdjęcia kościoła
w Wambierzycach
 wam1  wam2  wam3  wam4
gdansk Gdańsk, kościół śś. Piotra i Pawła. Budowę kościoła rozpoczęto w końcu XIV w. Na początku trzeciej dekady XV w. prace budowlane były na ukończeniu. W 1421 r. wybuchł pożar, który opóźnił ukończenie budowy. Na przełomie XV i XVI w. kościół został przebudowany, podwyższono wtedy korpus nawowy i wzniesiono masywną wieżę od zachodu. W latach 1514-16 nakryto korpus kościoła sklepieniami. W latach 1890-1900 przeprowadzono w kościele niefortunne prace restauratorskie. W 1945 r. w wyniku działań wojennych zniszczeniu uległy sklepienia, dachy, trzy filary międzynawowe oraz ... więcej
brno Brno, kościół św. Michała. Początki kościoła związane są zakonem dominikanów, którzy w 1228 r. zostali sprawdzeni do Brna przez margrabiego Moraw Przemysła. Zakonnicy w latach 1228-38 zbudowali romański kościół, który przypuszczalnie w 1. połowie XIV w. został przebudowany w stylu gotyckim. Kościół ten został zniszczony w czasie szwedzkiego oblężenia Brna w 1645 r. Obecny kościół został zbudowany w latach 1658-69 przez budowniczego z Brna Jana Chrzciciela Erna. W 1707 r. do kościoła dostawiono kaplicę Bożego Grobu. W 1784 r. klasztor dominikanów został ... więcej
Nowe zdjęcia kościoła NMP w Tarnowie  tarnow1  tarnow2  tarnow3  tarnow4
berlin Berlin, kościół niemiecki. Pierwotny kościół na tym miejscu został zbudowany w latach 1701-1708 według projektu Martina Grünberga i Giovanniego Smonettiego. W latach 1780-85 r. dobudowano wieżę według planów Carla von Gontarda. Gontard, który nadzorował prace budowlane został odsunięty po zawaleniu się wieży w 1781 r. Budowę wieży ukończył Georg Christian Unger. Pomysł wzniesienia obu wysokich wież na placu Żandarmerii wyszedł od króla Fryderyka II, który inspirację czerpał w bliźniaczych kościołach na rzymskim Piazza del Poppolo i paryskim kościele ... więcej
wloclawek1 Włocławek, katedra Wniebowzięcia NMP. Pierwsza wzmianka o istnieniu katedry we Włocławku pochodzi z 1185 r. Zapewne funkcję świątyni katedralnej pełnił wtedy kościół grodowy, ponieważ stolicę biskupstwa kujawskiego przeniesiono z Kruszwicy w 1148 r. Nowa romańska katedra powstała przypuszczalnie w 2. ćwierci XIII w. i przetrwała do 1329 r., kiedy to została zniszczona w czasie najazdu krzyżackiego. Budowę obecnej katedry rozpoczął w 1340 r. biskup Maciej z Gołańczy. Do 1365 r. ukończono chór i następnie do 1411 r. wzniesiono korpus nawowy. W 1463 r. rozpoczęto ... więcej