Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
Nowe zdjęcia katedry
w Świdnicy
  swidnica1  swidnica7  swidnica3  swidnica5  swidnica4
budapeszt szczepan Budapeszt, kościół św. Szczepana. Kościół zbudowany dla augustianów w latach 1753-70 według projektu Máté Nepauera. W 1785 r. po kasacie zakonu augustianów, dokonanej przez Józefa II, kościół został przekazany franciszkanom. Późnobarokowy, złożony z nawy i węższego prezbiterium, zamkniętego półkoliście. Fasada trójosiowa, podzielona pilastrami z częścią środkową ujętą po bokach dwiema wieżami, wyraźnie wysuniętymi do przodu. Środkowa część fasady dwukondygnacjowa, podzielona wydatnym gzymsem na kondygnację dolną z portalem i dużym oknem o nieregularnym ... więcej
ludmila Praga - Vinohrady, kościół św. Ludmiły. Budowa kościoła w niezależnym od Pragi mieście Královské Vinohrady miała upamiętniać czterdziestolecie panowania cesarza Franciszka Józefa I a sam projekt wzorowany był na kościele Wotywnym w Wiedniu. Prace budowlane prowadzono w latach 1888-1892 według projektu praskiego architekta Josefa Mockera. W 1974 r. kościół został zamknięty ze względu na budowę metra. Całkowite otwarcie kościoła nastąpiło dopiero w 1992 r. Neogotycki kościół, zbudowany z kamienia, złożony z trójnawowego, czteroprzęsłowego, bazylikowego ... więcej
Nowe zdjęcia koscioła w Skalbmierzu  skalbmierz2 skalbmierz3 skalbmierz4 skalbmierz5 skalbmierz6
mikolaj Berlin, kościół św. Mikołaja. Pierwotny kościół na tym miejscu był budowlą późnoromańską wzniesioną w 1. połowie XIII w. Jeszcze w końcu XIII w. korpus nawowy został przebudowany na wczesnogotycką halę. Między 1379 a 1450 r. wzniesiono obecne wieloboczne prezbiterium otoczone wieńcem kaplic. W 2. połowie XV w. dobudowano dwukondygnacjową kaplicę Mariacką oraz przybudówki od południa i północy. W 1539 r. kościół przejęli protestanci. W latach 1876-78 kościół został odrestaurowany w stylu neogotyckim. Z tego czasu pochodzą m.in. dwie smukłe wieże. W 1938 r. kościół ... więcej
brno Brno, kościół św. Tomasza. Kościół i klasztor augustianów zostały ufundowane w 1350 r. przez margrabiego morawskiego Jana Jindřicha. W 3. ćwierci XIV w. został wzniesiony gotycki kościół. Został on uszkodzony w wyniku wojen husyckich w XV w. Po uszkodzeniach powstałych w czasie szwedzkiego oblężenia Brna w 1661 r. kościół został przebudowany w stylu barokowym według projektu Jana Chrzciciela Erny. W latach 1749-52 zostało zbarokizowane prezbiterium kościoła według projektu Mořica Grimma. Barokowy, przebudowany z kościoła gotyckiego. Złożony ... więcej
Nowe zdjęcia kościoła Wniebowzięcia NMP
w Krzeszowie
 krzeszow1  krzeszow2  krzeszow3  krzeszow4