Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
gdansk10 Gdańsk, kościół św. Trójcy. Franciszkanie przybyli do Gdańska w 1419 r. i już kilka lat później rozpoczęli budowę murowanej świątyni. W 2. połowie XV w. dotychczasowy kościół został przebudowany na prezbiterium, które podwyższono i nakryto sklepieniem do 1495 r. Wzniesiono tez korpus nawowy, który nakryto sklepieniem po 1514 r. Na początku XVI w. do kościoła dobudowano kaplicę św. Anny z przeznaczeniem na polskojęzyczne nabożeństwa. Inicjatorem jej budowy był król polski Kazimierz Jagiellończyk ale została wzniesiona za panowania jego syna Aleksandra ... więcej 
Nowe zdjęcia
kościoła św. Macieja
we Wrocławiu
 wroclaw01  wroclaw02  wroclaw03  wroclaw04
wilno01 Wilno, kościół śś. Piotra i Pawła. Kościół śś. Piotra i Pawła na Antokolu słynie ze swojego wspaniałego barokowego wystroju wnętrza, którego powstanie zawdzięczamy mecenatowi hetmana Michała Kazimierza Paca. Program ideowy wystroju wnętrza jest odbiciem sarmackiej pobożności i zarazem magnackiej pychy fundatora, który zaplanował świątynię jako swoje mauzoleum i pomnik wychwalający jego dokonania wojenne. Kościół został zbudowany w latach 1668-76 przez architekta Jana Zaora z Krakowa. Było to wotum dziękczynne Michała Kazimierza Paca, hetmana wielkiego ... więcej
torun1 Toruń, kościół NMP. Kościół dla przybyłych do Torunia w 1239 r. franciszkanów budowany był w trzech etapach. W połowie XIII w. wzniesiono niewielki kościół salowy, który niedługo potem został zniszczony przez pożar. W latach 1270-1300 zbudowano dwunawową halę z prostokątnym prezbiterium. Wreszcie w 3. ćwierci XIV w. przebudowano korpus  nawowy a w 4. ćwierci wzniesiono prezbiterium. W 1557 r. kościół znalazł się w rękach protestantów. Dopiero w 1724 r. przekazano go bernardynom a od 1830 r. pełni funkcję świątyni parafialnej. W ostatnich latach XVIII w. obniżono dach nad ... więcej
Nowe zdjęcia kościoła
w Nowym Wiśniczu
 nowy1  nowy2  nowy3  nowy4  nowy5
praga Praga, rotunda św. Marcina. Najstarsza praska rotunda została zbudowana między 1061 a 1092 przez króla czeskiego Wratysława I. W 1420 r. została spalona przez wojska husyckie. W czasie wojny trzydziestoletniej rotunda służyła jako skład prochu. Później znów została przeznaczono na cele kultu religijnego. W 2. połowie XVIII w. za panowania cesarza Józefa II świątynia została zamknięta. W 1845 rotundę wykupiła kapituła wyszehradzka, z inicjatywy której przeprowadzono gruntowną rekonstrukcję budowli. W wyniku przeprowadzonej w latach 1878-80 rekonstrukcji zamurowano ... więcej