Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
mariapocs Máriapócs, kościół św. Michała. W Máriapócs znajduje się jedno z ważniejszych sanktuariów maryjnych na Węgrzech. Jest to też główne miejsce pielgrzymowania dla węgierskich grekokatolików. W 1991 r. sanktuarium Jan Paweł II. Początki sanktuarium w Pócs sięgają 1696 r., kiedy to z ikony Matki Bożej popłynęły łzy. Wieści o cudownym wydarzeniu szybko rozeszły się po Cesarstwie Austriackim. W 1697 r. cesarz Leopold I nakazał przenieść ikonę do Wiednia. Dziś znajduje się ona w jednej z kaplic katedry św. Szczepana. Dla Pócs wykonano kopię ikony. O tym, że Matka Boża upodobała sobie ... więcej
Nowe zdjęcia
kościoła bonifratrów
w Krakowie
 krakow1 krakow2 krakow3 krakow4 krak5
praga33 Praga, kościół Panny Marii i Karola Wielkiego. Kościół zbudowany w latach 1351-77 z fundacji cesarza Karola IV Luksemburskiego przy założonym obok klasztorze augustianów. Wzorowany był na kaplicy pałacowej Karola Wielkiego w Akwizgranie. W 1498 r. prezbiterium zostało nakryte sklepieniem a w 1575 r. Bonifaz Wohlmutaprzekrył sklepieniem nawę. W 1708 r. architekt Jan Blažej Santini-Aichel dobudował do nawy kaplicę Świętych Schodów nawiązującą do schodów w pałacu Piłata. Pod nimi urządzono kaplicę Narodzenia Pańskiego. W 1733 r. wnętrze kościoła zostało przekształcono w stylu baroku. więcej
poczdam Poczdam, kościół św. Mikołaja. Inicjatorem budowy protestanckiego kościoła był król pruski Fryderyk Wilhelm III, który zamówił projekt u wybitnego berlińskiego architekta Karla Friedricha Schinkla. Kościół został wzniesiony w latach 1830-37 pod kierunkiem Ludwiga Persiusa a później Friedricha Augusta Stülera. Kopuła została zbudowana w latach 1843-50. Pod koniec II wojny światowej w wyniku alianckiego nalotu bombowego i ostrzału sowieckiej artylerii zawaliła sie kopuła i runął kolumnowy portyk. Kościół został odbudowany w dwóch etapach do 1977 r. najpierw ... więcej
Nowe zdjęcia
kościoła św. Józefa
w Krakowie
 krak1  krak2  krak3  krak4  krak5
bielany Warszawa - Bielany, kościół Niepokalnego Poczcia NMP, dawny kamedułów. Kameduli przybyli do Warszawy w 1634 r. dzięki staraniom króla polskiego Władysława IV Wazy. Budowę kościoła i klasztoru rozpoczęto z fundacji króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 r. i trwała do 1710 r. Ostateczną formę kościół uzyskał w latach 1734-1758 dzięki finansowemu wsparciu Jana Kazimierza Brzezińskiego, podkomorzego nurskiego. Po upadku powstania styczniowego w 1864 r. władze carskie zabroniły przyjmowania kandydatów do nowicjatu. Po śmierci ostatniego zakonnika w 1905 ... więcej
kutna Kutna Hora, kościół św. Jakuba. Kościół zbudowany został w latach 1330-1420. Prezbiterium zostało ukończone w 1350 r., zaś nawa była budowana w kilku etapach z przerwami spowodowanymi wojnami husyckimi. W ostatnim etapie budowy czynni byli budowniczowie ze strzechy Parlerów, wznoszący ogromny kościół św. Barbary. W 1. połowie XV w. kościół został przejęty przez husytów i odzyskany przez katolików w 1620 r. po bitwie pod Białą Górą. Gotycki kościół złożony jest z trójnawowego, czteroprzęsłowego halowego korpusu poprzedzonego masywem wieżowym oraz ... więcej