Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
bratyslawa elzbiety Bratysława, kościół św. Elżbiety Węgierskiej, elżbietanek. Inicjatorem budowy kościoła i klasztoru elżbietanek w Bratysławie był arcybiskup Ostrzyhomia (Esztergom) Imre Esterhazy. Kościół wraz z budynkami klasztornymi zbudowany został w latach 1739-43 według projektu wiedeńskiego architekta Franza Antona Pilgrama. W 1950 r. siostry zostały usunięte z budynków klasztornych, które zamieniono na szpital. Późnobarokowy, złożony z nawy oraz krótkiego prezbiterium i przedsionka. Fasada jest trójosiowa, dwukondygnacjowa ... więcej
Nowe zdjecia
kościoła
w Wambierzycach
 wambierzyce1  wambierzyce2  wambierzyce4  wambierzyce5
budapeszt anna Budapeszt, kościół św. Anny. Kościół został wzniesiony przez jezuitów w latach 1740-62 według projektu Kristófa Hamona. Po jego śmierci prace budowlane kontynuował Máté Nöpauer. Już w 1763 r. kościół został uszkodzony podczas trzęsienia ziemi. Po kasacie zakonu jezuitów kościół stał się świątynią parafialną. W lata 50-tych XX w. władze komunistyczne zastanawiały się nad rozbiórką kościoła w związku z budową metra. Późnobarokowy kościół złożony z ośmiobocznej nawy oraz krótkiego prezbiterium, zakończonego ścianą prostą. Po bokach prezbiterium ... więcej
berlin francuska Berlin, kościół francuski. Kościół zbudowany został w latach 1701-1705 dla uciekających z Francji hugenotów, według projektu Luisa Cayarda i Abrahama Quesnaya. Wzorowany był na głównym kościele hugenotów we Francji w Charenton-Saint-Maurice zniszczonego w 1688 r. W latach 1780-1785 r. wzniesiono przy kościele wieżę według projektu Carla Freidricha Gontarda. Podobnie jak w przypadku bliźniaczego kościoła niemieckiego, wieża nie pełni funkcji sakralnej ale została wzniesiona z inicjatywy króla pruskiego Fryderyka II aby stworzyć układ urbanistyczny wzorowany na ... więcej
Zdjęca wnętrza
katedry 
w Bratysławie
 bratyslawa1  bratyslawa2  bratyslawa3  bratyslawa4  bratyslawa05
krzeszow Krzeszów, kościół św. Józefa. Kościół jest częścią dużego kompleksu opactwa cystersów w Krzeszowie. Zbudowany został w latach 1690-1696 dla nowo utworzonego bractwa św. Józefa. Projekt przewidywał wzniesienie dwóch wież, które runęły w 1693 r. a ich budowy nie ukończono. Barokowy kościół złożony z pięcioprzęsłowej nawy, ujętej po bokach rzędami kaplic, nad którymi wznoszą sie empory oraz wąskiego prezbiterium, zamkniętego półkoliście z przybudówkami zakrystyjnymi po bokach. Fasada jest trójosiowa i dwukondygnacjowa z szerszą częścią środkową, wydzieloną parami ... więcej
rotunda Praga - Stare Miasto, rotunda św. Krzyża. Rotunda została zbudowana w 1118 r. jest więc jedną z najstarszych budowli sakralnych Pragi. W latach 60-tych XIX w. pojawiły się plany jej wyburzenia ale na szczęście udało się ją uratować. Z tego okresu pochodzi neoromańska krata otaczająca świątynię, wykonana przez czeskiego malarzaJosefa Mánesa. Obecnie rotunda należy do Kościoła Starokatolickiego. Romańska rotunda wzniesiona z kamienia, złożona jest z okrągłej, przylegającej od wschodu półkolistej apsydy. Spadzisty dach zwieńczony jest wieżyczką na sygnaturkę, przeprutą ... więcej