Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
czestochowa Częstochowa, kościół św. Antoniego. Kościół został zaprojektowany przez Zygmunta Gawlika w 1936 r. Obliczenia statyczne wykonał inżynier Stefan Bryła. Rozpoczęte prace budowlane w początkowej fazie przerwał niemiecki atak na Polskę w 1939 r. Do tego czasu wykonano fundamenty i cokół. Budowę wznowiono w 1947 r. i ukończono w 1956 r. mimo trudności piętrzonych przez władze komunistyczne (w 1955 r. nakazano obniżenie wieży o 10 metrów w stosunku do pierwotnego projektu). Modernistyczny, określany też  jako gotyk żelbetowy. Zbudowany na planie zbliżonym do ... więcej
Nowe zdjęcia
kościoła w Otmuchowie
 otmuchow1   otmuchow4  otmuchow3  otmuchow5
praga21 Praga, kościół Najświętszej Trójcy. Kościół zbudowany został w latach 1708-1713 dla zakonu trynitarzy według projektu Octavio Broggio z fundacji Jana Ignaca Putza. Prace budowlane nadzorował Christoph Dientzenhofer, który prawdopodobnie wprowadził pewne zmiany do projektu kościoła. W 1783 r. klasztor trynitarzy został zlikwidowany a kościół stał się świątynią parafialną. W 2006 r. kościół został przekazany słowackiej wspólnocie greckokatolickiej. Barokowy kościół złożony z trójnawowego, trójprzęsłowego korpusu i krótkiego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. Nad ... więcej
hamburg Hamburg, kościół św. Michała. Kościół św. Michała uważany jest obok drezdeńskiego Frauenkirche za najwspanialszą barokową świątynię protestancką Niemiec. Jego bogaty wystrój wnętrza przypomina bardziej kościół katolicki. Pierwszy kościół na tym miejscu został zbudowany w latach 1647-1661 według projektu Christopha Corbinusa i Petera Marquardta. W 1750 r. kościół został zniszczony w wyniku pożaru, który wybuchł od uderzenia pioruna. Kościół w obecnym kształcie został zbudowany w latach 1750-62 według projektu Johanna Leonharda Preya i Ernsta Georga Sonnina ... więcej
Nowe zdjęcia
kościoła św. Brygidy 
w Gdańsku
  brygida01  brygida02  brygida03  brygida04
jelenia gora Jelenia Góra, kościół śś. Erazma i Pankracego. Pierwotny kościół uległ zniszczeniu w czasie pożaru w 1303 r. Obecny kościół został zbudowany w dwóch etapach. W latach 1380-1400 wzniesiono prezbiterium i mury obwodowe korpusu. W 1. ćwierci  XV w. ukończono korpusu nawowy a wnętrza nakryto sklepieniami. W XVI w. od południa  dobudowano kaplicę. W XVIII w. wnętrze kościoła zostało zbarokizowane. Gotycki kościół złożony z trójnawowego, sześcioprzęsłowego korpusu i czteroprzęsłowego prezbiterium, zamkniętego pięciobocznie. Przy prezbiterium od północy zakrystia, od południa w ... więcej
wilno kazimierz Wilno, kościół św. Kazimierza. Wzniesiony przez jezuitów kościół poświęcony był osobie świętego Kazimierza Jagiellończyka, którego kanonizacja miała miejsce w 1602 r. Budowę rozpoczęto w 1604 r. w chwili nadejścia akt kanonizacyjnych z Rzymu. Projekt kościoła powstał zapewne w Rzymie i był dziełem jednego z jezuickich architektów. Prace budowlane prowadzone były do 1614 r. pod nadzorem architekta Jana Frankiewicza. Wsparcia finansowego jezuitom udzieli król polski Zygmunt III Waza oraz Lew Sapieha, kanclerz wielki litewski. W 1749 r. kościół ucierpiał w czasie pożaru dlatego w latach ... więcej