Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
budapeszt Budapeszt, kościół Wniebozięcia NMP. Romański kościół na tym miejscu został zbudowany w XII w. Następnie uległ zniszczeniu w 1241 r. podczas najazdu Mongołów. W XIV w. wzniesiono gotycki kościół o obecnych rozmiarach, który następnie rozbudowany w XV w. W okresie okupacji tureckiej kościół został zamieniony na meczet. W 1723 r. został zniszczony podczas pożaru a następnie odbudowany w latach 1725-39 w stylu późnobarokowym według projektu Johanna Georga Paura. W XIX w. kościół był kilkakrotnie odnawiany.  W 1945 r. w czasie oblężenia miasta przez Armię ... więcej
brno Brno, katedra śś. Piotra i Pawła. Początki kościoła na wzgórzu Petrov sięgają co lat 70-tych XII w. Niewielka romańska budowla była później kilka razy przebudowana i rozbudowana. Na przełomie XIII i XIV w. kościół uzyskał formę wczesnogotyckiej bazyliki, a następnie około 1500 r. został przebudowany na późnogotycką halę. W XVIII w. wnętrze kościoła zostało zbarokizowane przez Mořica Grimma. W 1777 r. wraz z utworzeniem w Brnie katolickiego biskupstwa kościół został podniesiony do godności katedry. W latach 1879 - 1891 miała miejsce neogotycka przebudowa, w czasie ... więcej
Nowe zdjęcia
katedry
w Lwowie
  lwow1  lwow2  lwow3  lwow4
lubeka Lubeka, kościół Mariacki. Lubeka była najpotężniejszym miastem i siedzibą Związku Hanzeatyckiego. Tutejsi bogaci kupcy sfinansowali wzniesienie ogromnego kościoła Mariackiego, który przyćmił katedrę usytuowaną przy południowej granicy miasta. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom architektonicznym kościół Mariacki stał się wzorem dla dziesiątek świątyń wznoszonych wzdłuż południowych brzegów Bałtyku. Pierwotnie na tym miejscu stała romańska bazylika wzniesiona przed 1200 r. Na jej miejscu  od 1260 r. rozpoczęto budowę gotyckiej hali z jedną wieżą. Prace były .. więcej
torun1 Toruń, katedra śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Kościół farny p.w. śś. Janów odgrywał przez wieki ważną rolę w dziejach Torunia. Był pierwszą murowaną budowlą sakralną wzniesioną w Państwie Krzyżackim. W średniowieczu w kościele dokonywano wyboru władz miasta. Tutaj też uroczyście witano polskich władców odwiedzających Toruń. W kościele wmurowane jest serce króla Jana Olbrachta, który zmarł w Toruniu w 1501 r. Pierwotny kościół zbudowany został w 2. ćwierci XIII w. krótko po wydaniu przywileju lokacyjnego miasta. Został zniszczony przez pożar w ... więcej
Nowe zdjęcia
kościoła
w Świdnicy
 swidnica1 swidnica2  swidnica5