Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
werona Werona, bazylika św. Zenona. Bazylika św Zenona w Weronie należy do najcenniejszych romańskich kościołów w północnych Włoszech. Zbudowana została na miejscu grobu św. Zenona, biskupa Werony i późniejszego patrona miasta. Przez wieki należała do zakonu benedyktynów. Pierwszy niewielki kościół na miejscu grobu św. Zenona został zbudowany w V w. przez Teodoryka Wielkiego, króla Ostrogotów. Drugi kościół wzniesiono w IX w. został on jednak zniszczony w X w. w czasie najazdu Węgrów. Kolejny kościół został zbudowany w 2 . połowie X w. W 1117 r. został on zniszczony w czasie ... więcej
Nowe zdjęcia
bazyliki św. Marka
w Wenecji
 wenecja1 wenecja3 wenecja4 wenecja5
kromieryz Kromieryż, kościół św. Jana Chrzciciela. W 1687 r. biskup ołomuniecki Karel Lichtenstein sprowadził do Kromieryża zakon pijarów. Przekazał im w posiadanie romański kościół po zakonie joannitów. Pijarzy, którzy zamierzali rozwinąć działalność duszpasterską i oświatową w Kromieryżu, zdecydowali o rozbiórce starej świątyni i wzniesieniu nowej. Obecny kościół zbudowany w latach 1737-1748 a zaprojektował go nadworny architekt biskupów ołomunieckich Ignác Josef Cyrani z Bolleshaus, który wzorował się na kościele salezjanek w Wiedniu. W latach 1748 - 68 prowadzone były prace ... więcej
hamburg Hamburg, kościół św. Piotra. Kościół był po raz pierwszy wzmiankowany jako kościół targowy w 1195 r. Budowę obecnej świątyni rozpoczęto około 1310 r. i ukończono w 1418 r. W międzyczasie w 1342 r. rozpoczęto budowę wieży. W 1376 r. po północnej stronie wieży wzniesiono kaplicę św. Marcina a następnie od południa symetryczną kaplicę św. Ansgara. W 1418 r. do nawy południowej dostawiono jeszcze jedną, dwuprzęsłową nawę, przekształcając korpus w czteronawowy. Na początku XVI w. do nawy południowej dobudowano dwie kaplice. Masywna wieża została ukończona w 1516 r. poprzez ... więcej
Nowe zdjęcia
kościoła Matki
Bożej Różańcowej

w Kłodzku
  klodzko1   klodzko2   klodzko3   klodzko4   klodzko5
torun Toruń, kościół św. Jakuba. Kościół budowany w kilku etapach. W latach 1309-1320 zbudowano prezbiterium, w latach 1320-30 wzniesiono korpus nawowy. W kolejnym dziesięcioleciu zbudowano dwie kondygnacje wieży a wnętrza nakryto sklepieniami. W ostatnim etapie do połowy XIV w. podwyższono wieżę i wybudowano kaplice między przyporami. W latach 1557-1667 kościół znajdował się w rękach protestantów. Po odzyskaniu przez katolików, przeszedł w ręce zakonu benedyktynek. Obecnie jest kościołem parafialnym. Gotycki kościół złożony z trójnawowego ... więcej
wilno3 Wilno, katedra śś. Stanisława i Władysława. Pierwsza katedra w Wilnie została wzniesiona z fundacji króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego Władysława Jagiełły w 1388 r. Po pożarze w 1399 r. wielki książę litewski Witold sfinansował odbudowę świątyni, która została ukończona w 1407 r. W XV w. do katedry dobudowano liczne kaplice, m.in. w 1480 r. wzniesiono kaplicę św. Kazimierza. Liczne pożary i zniszczenia wojenne sprawiły, że świątynia była wiele razy odbudowywana. Po pożarze w 1530 r. renesansowy wygląd nadał katedrze włoski budowniczy Bernardo Zanobi di Gianotis. Po kolejnym ... więcej
Nowe zdjęcia
katedry w Ołomuńcu
 olomuniec1  olomuniec2  olomuniec3  olomuniec4  olomuniec5
graz Graz, kościół św. Katarzyny, Mauzoleum cesarza Ferdynand II. Architektura i program ikonograficzny mauzoleum cesarza Ferdynanda II jest odbiciem jego głębokiej katolickiej religijności. Wzniesienie budowli w duchu rzymskiego baroku można odczytać jako poparcie dla idei kontrreformacji.  Wystrój wnętrza realizowany już po śmierci Ferdynanda podkreśla polityczne i imperialne ambicje jego następców z rodu Habsburgów. Kościół zbudowany został w latach 1614-1638 z fundacji cesarza Ferdynanda II z przeznaczeniem na jego mauzoleum. Autorem ... więcej