Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
wien miariahilf Wiedeń, kościół Pomocy Matki Bożej. W 1660 r. na miejscu obecnego kościoła powstała drewniana kaplica, w której umieszczono łaskami słynący obraz Matki Bożej Wspomożenie Wiernych. W 1669 r. drewniana kaplica została zastąpiona murowaną, którą w 1683 r. zniszczyli Turcy podczas oblężenia Wiednia. Na jej miejscu w latach 1686-89 zbudowano kościół według projektu Sebastiano Carlone. W latach 1711-26 kościół został przebudowany według projektu Franziskusa Jänckla i uzyskał obecny kształt. więcej
Nowe zdjęcia wawelskiej katedry  katedra1  katedra2  katedra3  katedra4  katedra5
zamosc Zamość, katedra Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza. Kolegiata zbudowana została w latach 1587-98 według projektu Bernardo Morando. W latach 1824-26 została przebudowana na rozkaz księcia Konstantego w związku z przekształceniem Zamościa w twierdzę. Obniżono wtedy dachy nad nawą główną, zmieniono szczyty i górną kondygnację fasady. W latach 1989-91 fasada została zrekonstruowana. W 1992 r. wraz z utworzeniem diecezji zamojsko-lubaczowskiej kolegiata została podniesiona do godności ... więcej
praga3 Praga, kościół Matki Bożej Zwycięskiej. Kościół ten jest najstarszą barokową świątynią Pragi, zbudowany został w larach 1611-13 dla praskich luteranów według projektu Giovanniego Marii  Filippiego. W 1624 r. kościół przejęli karmelici, którzy dokonali jego przebudowy z fundacji hrabiego Husmanna i Baltazara de Marradas, hiszpańskiego generała uczestniczącego w bitwie pod Białą Górą. W latach 1625-44 kościół został gruntownie przekształcony. Zmieniono jego orientację, pierwotnie bowiem ... więcej
Nowe zdjęcia
kościoła
św. Franciszka
w Poznaniu
 poznan1  poznan2  poznan3  poznan4  poznan5
miszkolc Miszkolc, kościół Wniebowzięcia NMP, minorytów. Od XV w. na tym miejscu istniał gotycki kościół NMP. Starania o zgodę na budowę obecnego kościoła minoryci rozpoczęli w 1728 r. Prace budowlane rozpoczęto w 1729 r. a autorem projektu był włoski architekt Giovanni Battista Carlone. Budowę kościoła wsparł finansowo arcybiskup Egeru Gábor Erdődy, który już w 1736 r. poświęcił ołtarz główny. Konsekracja kościoła nastąpiła w 1743 r. ale prace budowlane trwały jeszcze do roku 1760. W czasie wielkiego pożaru ... więcej
wieden pijarow Wiedeń, kościół Zawierzenia NMP, pijarów. W 1698 r. cesarz Leopold I położył kamień węgielny pod Schmerzenkapelle i budynki klasztoru pijarów. Pracami budowlanymi kierował Simon Andreas Karafee (Carove). Budowa kaplicy została ukończona w 1699 r. W tym samym czasie wybitny austriacki architekt Johann Lucas von Hildebrandt przedstawił plany obecnego kościoła, które zostały zrealizowane dopiero w latach 1716-1721. Budowę sklepień ukończył być może Matthias Gerl w latach 1751-53. Późnobarokowy ... więcej