Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
olomuniec Ołomuniec, kościół Niepokalanego Poczęcia NMP. Kościół zbudowany został w latach 1454-68 dla zakonu bernardynów z inicjatywy św. Jana Kapistrana. W 1653 r. do kościoła dobudowano kaplicę św. Antoniego Padewskiego. Po kasacie klasztoru bernardynów w 1784 r. kościół i zabudowania klasztorne przejęli dominikanie, którzy zostali usunięci ze swojego kościoła św. Michała. W latach 80-tych XIX w. przeprowadzono regotycyzację kościoła. Gotycki kościół złożony jest z trójnawowego, trójprzęsłowego halowego korpusu i trójprzęsłowego prezbiterium, zamkniętego pięciobocznie. Do korpusu od południa przylega ... więcej
lubeka Lubeka, kosciół św. Idziego. Pierwszy murowany kościół datowany jest na pierwszą połowę XIII w. Obecny kościół zbudowany został w dwóch etapach. W 1. połowie XIV w. wzniesiono korpus nawowy a około 1440 r. ukończono prezbiterium. Drugą wojnę światową kościół przetrwał bez poważniejszych zniszczeń. Kościół złożony jest z trójnawowego, czteroprzęsłowego korpusu halowego z wąskimi nawami bocznymi oraz jednoprzęsłowego prezbiterium zamkniętego trójocznie, po bokach którego dostawione są przybudówki zakrystyjne. Od zachodu kościół poprzedza masywna wieża, ujęta po ... więcej
Kraków, kościól kapucynów  krakow1 krakow2 krakow3 krakow5 krakow4 
torun1 Toruń, kościół Chrystusa Króla. Kościół został zbudowany w latach 1929-30 według projektu Kazimierza Ulatowskiego. W 2004 r. przy kościele wzniesiono dzwonnicę. Kościół modernistyczny nawiązujący do rzymskiego Panteonu. Posiada układ centralny, złożony z owalnej nawy o średnicy 30 m, nakrytej żelbetową kopułą z latarnią i poprzedzony szerokim przedsionkiem z pomieszczeniami na piętrze. Od południa do kościoła dobudowane są pomieszczenia zakrystyjne. Fasada trójdzielna, z płaskorzeźbą Chrystusa Króla w środkowym polu, wykonaną przez Ignacego Zelka. W bocznych ... więcej
werona Werona, bazylika św. Anastazji. Dominikanie przybyli do Werony pomiędzy rokiem 1220 a 1221. Budowę kościoła dla zakonników rozpoczęto dopiero w 1290 r. przy wydatnym wsparciu panującego w Weronie rodu Scaligerich oraz innych zamożnych rodzin mieszczańskich. Przypuszcza się, że autorami projektu i pierwszymi budowniczymi byli dwaj dominikanie Fra Benvenuto da Bologna i Fra Nicola da Imola. W XIV w. prace budowlane spowolniły wraz z upadkiem rodu Scaligeri. Tempo prac wzrosło po uspokojeniu sytuacji i przejściu Werony pod kontrolę Republiki Weneckiej. Budowę kościoła ... więcej
 Wenecja, kościół San Moise  moise1 moise2 moise3 moise4 moise5
wilno2 Wilno, kościół św. Ducha. Jest to jedyny kościół w Wilnie, w którym sprawuje się liturgię w języku polskim a opiekunami są dominikanie z prowincji polskiej. Świątynia jest też mocno związana z polską historią. Modlili się w niej powstańcy styczniowi przed wyruszeniem do walki, był wśród nich późniejszy święty Rafał Kalinowski. W latach 1987-2005 w kościele znajdował się obraz Chrystusa Miłosiernego, namalowany przez Eugeniusza Kazimirowskiego według wskazówek siostry Faustyny Kowalskiej. W 2005 r. litewskie władze kościelne siłą przeniosły obraz do pobliskiego ... więcej
graz Graz, kościół Wniebowzięcia NMP, franciszkanów. Franciszkanie przybyli do Graz przed rokiem 1239. Pierwszy kościół zbudowali w 3. ćw. XIII w. Obecny kościół powstał w dwóch etapach. Prezbiterium wzniesione zostało w połowie XIV w., natomiast korpus ukończono w 1519 r. Wieża zachodnia została zbudowana w latach 1636-43 jako cześć fortyfikacji miejskich. W 1740 r. wieża nakryta została hełmem. W końcu XVIII w. klasztor unikną kasaty, dzięki prowadzonej przez franciszkanów pracy duszpasterskiej. W końcu XIX w. wnętrze kościoła zostało zregotycyzowane, m.in. poprzez usunięcie ... więcej
Wiedeń, katedra św. Szczepana   wieden01  wieden02  wieden03  wieden04