Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
torun1 Toruń, katedra śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Kościół farny p.w. śś. Janów odgrywał przez wieki ważną rolę w dziejach Torunia. Był pierwszą murowaną budowlą sakralną wzniesioną w Państwie Krzyżackim. W średniowieczu w kościele dokonywano wyboru władz miasta. Tutaj też uroczyście witano polskich władców odwiedzających Toruń. W kościele wmurowane jest serce króla Jana Olbrachta, który zmarł w Toruniu w 1501 r. Pierwotny kościół zbudowany został w 2. ćwierci XIII w. krótko po wydaniu przywileju lokacyjnego miasta. Został zniszczony przez pożar w ... więcej
Nowe zdjęcia
kościoła
w Świdnicy
 swidnica1 swidnica2  swidnica5
wilno1 Wilno, kościół Serca jezusowego, wizytek. Kościół wizytek jest ważnym świadkiem polskiej historii na Kresach oraz cennym zabytkiem późnobarokowej architektury. Jego znaczenie dla wileńskiej architektury bierze się z zastosowania w planie regularnego krzyża greckiego. Był to też pierwszy kościół w Rzeczpospolitej pod wezwaniem Serca Jezusowego. Z kolei w klasztorze wizytek mieszkał ksiądz Michał Sopoćko, spowiednik św. Faustyny Kowalskiej. Tutaj miał też swoją pracownię malarz Eugeniusz Kazimirowski, który namalował pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego według ... więcej
debreczyn Debreczyn, katedra św. Anny. Debreczyn w XVI w. stał się ważnym ośrodkiem reformacji i nazywany był kalwińskim Rzymem. W mieście nie było żadnej świątyni katolickiej. Sytuacja zmieniła się po zajęciu miasta przez wojska austriackie i ogłoszeniu w 1715 r. Debreczyna wolnym miastem królewskim. Wtedy to katolicki biskup Oradei (Nagyvárad) Imre Csáky, wystąpił z inicjatywą budowy kościoła w zdominowanym przez protestantów mieście. Wspomniany biskup Imre Csáky, od 1717 r. kardynał sprowadził do Debreczyna zakon pijarów i ufundował  kościół dla zakonników ... więcej
Nowe zdjęcia kościoła
św. Stanisława Kostki
w Warszawie
 warszawa10  warszawa11  warszawa13  warszawa15  warszawa16
praga Praga, kościół św. Rocha. Położony na terenie dawnego opactwa norbertanów kościół św. Rocha zbudowany został w latach 1603-1612 jako wotum cesarza Rudolfa II Habsburga za wygaśnięcie morowej zarazy. Autorem projektu był włoski architekt Giovanni Fillipi. Gotycko-renesansowy kościół złożony jest z krótkiego prezbiterium, zamkniętego trójbocznie oraz nawy o ściętych narożnikach, ujętej dwiema wielobocznymi kaplicami. Ściany kościoła opięte są przyporami, między którymi rozmieszczone są lancetowate okna ostrołukowe, jednodzielne i dwudzielne z maswerkami. Kościół ... więcej