Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
Nowe zdjecia
kościoła św. Jakuba
w Lewoczy
  lewocza1  lewocza2  lewocza3  lewocza4
eger4 Eger, kościół św. Bernarda, cystersów. Obecny kościół zbudowany został dla jezuitów w latach 1700-1727 r. według projektu Istvána Pethő. Od 1716 r. budowę prowadził Giovanni Battista Carlone, budowniczy kościoła franciszkanów w Egerze. W 1773 r. po kasacie zakonu jezuitów kościół i budynki kolegium przejęli cystersi. Barokowy kościół składa się z trójprzęsłowej prostokątnej nawy z wnękami ołtarzowymi po bokach oraz dwuprzęsłowego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. Nawę poprzedza okazała dwukondygnacjowa i dwuwieżowa fasada, podzielona ... więcej
brno22 Brno, kościół św. Jakuba. Pierwotny romański kościół na tym miejscu powstał w latach 1201-1222 był przeznaczony dla kolonistów niemieckich, walońskich i flamandzkich. W latach 1368-1405 wokół kościoła wzniesiono szereg gotyckich kaplic. Budowa obecnego kościoła rozpoczęła się w 3. ćwierci XV w. od wzniesienia prezbiterium. Prace przy korpusie nawowym rozpoczęły się około 1500 r. przy udziale Antona Pilgrama. Był on czynny przy budowie w latach 1500-1511 po czym udał się do Wiednia. Budowę korpusu zakończono w 1592 r. Od wschodu do nawy dostawiona jest wieża wysoka na ... więcej
Nowe zdjęcia kościoła misjonarzy w Krakowie  krak1  krak2  krak3  krak4
katowice Katowice - Murcki, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kościół został zbudowany w latach 1931-34 według projektu Zygmunta Gawlika. Ten krakowski architekt który był też autorem projektu niemal równocześnie budowanej katedry w Katowicach. Wieża kościoła została wzniesiona dopiero w latach 1994-95. Modernistyczny, murowany z cegły z użyciem żelbetu. Złożony jest z centralnej nawy z obejściem, podłużnego prezbiterium i poprzedzony szerokim przedsionkiem. Fasada składa się z wysokiego siedmioarkadowego portyku oraz ze smukłej kwadratowej wieży z owalnym ... więcej
praga marcin Praga, kościół św. Marcina przy murze. Nazwa kościoła pochodzi od jego dawnego usytuowania przy murze Starego Miasta. W kościele tym w 1414 r. wierni po raz pierwszy przystąpili do komunii pod dwiema postaciami, chleba i wina, co było efektem nauk czeskiego kaznodziei Jana Husa. Kościół został zbudowany przed 1178 r. jako parafialny dla osady Újezd, która po założeniu Starego Miasta znalazła się w jego granicach. Była to jednonawowa romańska budowla, która został rozbudowana po 1350 r. Dobudowano wtedy prezbiterium, dwie boczne nawy i wieżę. W 1678 r. kościół został ... więcej
Nowe zdjęcia kościoła Bożego Ciała w Bieczu  biecz1  biecz2  biecz3  biecz4