Nowości na stronie

Drukuj
Marek Sztorc
Wiedeń, kościół Nawiedzenia NMP, wizytek. Przy Renweg, tuż obok wejścia do Dolnego Belwederu usytuowany jest zespół klasztorny salezjanek, zwanych częściej wizytkami. Jego fundatorką była Amelia Wilhelmina, wdowa po cesarzu Józefie I. Cesarzowa potrzebowała miejsca gdzie mogłaby w spokoju spędzić ostatnie lata życia, chciała też aby klasztor stał się miejscem nauki dla dziewcząt ze zubożałej ... więcej
Nowe zdjęcia kościoła Wotywnego w Wiedniu
Jasienica Rosielna, kościół Niepokalanego Poczęcia. Kościół w Jasienicy Rosielnej jest ciekawym przykładem przeniesienia rozwiązań murowanej architektury barokowej do świątyń drewnianych. Kościół zbudowany został w 1770 r. z fundacji starosty chęcińskiego Ignacego Załuskiego i jego żony Marianny z Dębińskich. Złożony jest z nawy i prezbiterium wzniesionych w konstrukcji zrębowej oraz ... więcej
Goleniów, kościół św. Katarzyny. Goleniów bardzo ucierpiał w wyniku działań wojennych w 1945 r., zniszczeniu ulega większa część starego miasta. Jednym z niewielu obiektów, które udało się po wojnie odbudować jest gotycki kościół św. Katarzyny. Był on budowany od 1. ćwierci XV w. do 2. ćw. XVI w. Najpierw wzniesiono trójnawowy korpus z prezbiterium i wieżą. Następnie dostawiono kaplice, kruchtę i ... więcej
Zdjęcia krypt katedry wawelskiej w Krakowie  
Środa Sląska, kościół św. Andrzeja. Na przełomie XII i XIII w. zbudowany został późnoromański kościół św. Andrzeja o układzie trójnawowej bazyliki. Mimo licznych przekształceń fragmenty murów tego kościoła przetrwały do dzisiaj. W XIV w. rozpoczęto przebudowę kościoła. Ostatecznie zrealizowano tylko gotyckie prezbiterium, które wzniesiono w latach ... więcej
Wiedeń, kościół św. Karola Boromeusza. Wiedeński Karlskirche jest wybitnym zabytkiem dojrzałego baroku. Świątynię ufundował cesarz Karol VI jako wotum za wygaśnięcie zarazy, która pustoszyła Wiedeń w 1713 r. Autorem projektu kościoła wyłonionego na drodze konkursu był wybitny architekt austriacki Johann Bernhard Fischer von Erlach. Połączył on w architekturze świątyni symbolikę wotywną ... więcej

 

Friday the 30th. Affiliate Marketing.