Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
wenecja Wenecja, bazylika Santa Maria Gloriosa dei Frari. Franciszkanie przybyli do Wenecji zraz po utworzeniu zakonu w 1223 r. Około 1231 r. zbudowali swój pierwszy kościół i budynki klasztorne. W połowie XIII w. rozpoczęli budowę większej świątyni, która także okazała się zbyt mała. Budowę obecnego kościoła rozpoczęto około 1330 r. i ukończono w 1445 r. Konsekracja świątyni miała miejsce w 1492 r. Gotycki kościół zbudowany z cegły z użyciem białego wapienia z Istrii (pietra d’Istria) do detali architektonicznych. Kościół złożony jest z trójnawowego, sześcioprzęsłowego korpusu bazylikowego ... więcej
praga Praga, kościół św. Wawrzyńca. Pierwsze wzmianki o kościele na górze Petrin (328 m n.p.m) pochodzą z 1135 r. Według legendy romański kościół miał zbudować książę Bolesław II na prośbę św. Wojciecha. Był Obecny barokowy kształt kościół uzyskał w latach 1737-1770 a autorem projektu był Ignac Palliardi Starszy, który romańskie pozostałości wkomponował w nową świątynię. Od 1995 r. kościół pełni funkcję katedry Kościoła Starokatolickiego w Czechach. Późnobarokowy kościół zbudowany jest na planie krzyża. Składa się z owalnej nawy głównej, obszernego przedsionka, naw bocznych ... więcej
lubeka Lubeka, kościół św. Katarzyny. Franciszkanie przybyli do Lubeki w 1225 r. Obecny kościół został zbudowany w pierwszej połowie XIV w. W 1531 r. w wyniku reformacji kościół przejęli protestanci. W 1942 r. po zniszczeniu większości lubeckich kościołów w czasie alianckich nalotów kościół był ponownie użytkowany do celów liturgicznych. W 1980 r. zarząd nad kościołem został przekazany Muzeum Historii i Sztuki Hanzeatyckiego Miasta Lubeki. Gotycki kościół zbudowany z cegły, złożony z pięcioprzęsłowego, trójnawowego korpusu, dwuprzęsłowego transeptu oraz ... więcej
Nowe zdjęcia
kościoła 
św. Katarzyny

w Gdańsku
 gdansk2 gdansk3 gdansk4 gdansk5
braniewo Braniewo, kościół św. Katarzyny. Kościół budowany był w kilku etapach. W pierwszym etapie od końca XIII w. do 1. połowy XIV w. wzniesiono korpus bazylikowy. Od 1346 r. rozpoczęto budowę prezbiterium a w latach 1361-67 korpus bazylikowy przekształcono na halowy, podwyższając ściany naw i wznosząc nowe filary i arkady międzynawowe. Przed 1425 r. rozpoczęto budowę wieży, kaplic bocznych i sklepień. W 1480 r. ponownie nakryto sklepieniami korpus. W 1945 r. kościół został zbombardowany i wypalony, przetrwała tylko część murów obwodowych i wieży. Odbudowa ... więcej
kowono1 Kowno, kościół św. Jerzego. W 1468 r. król Kazimierz Jagiellończyk sprowadził bernardynów do Kowna. Budowę kościoła rozpoczęli zakonnicy po roku 1504 r. W latach 1576-79 do kościoła dobudowano prezbiterium. W 1603 r. zawaliły się sklepienia kościoła, które następnie zostały odbudowane. W XVII w. kościół był jeszcze kilka razy niszczony przez pożary i najazdy obcych wojsk. W 1842 r. władze carskie dokonały kasaty klasztoru bernardynów w Kownie. Kościół był także zamknięty dla wiernych w okresie władzy sowieckiej. Dopiero w 2005 r. został odzyskany przez bernardynów, którzy stopniowo ... więcej
Nowe zdjęcia kościoła
w Wambierzycach
 wam1  wam2  wam3  wam4