Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
wieden dominikanie1 Wiedeń, kościół dominikanów. Dominikanów sprowadził do Wiednia książę Leopold VI Babenberg. W 1237 r. zakonnicy zbudowali romańską kaplicę i klasztor. Jeszcze w końcu XIII w. rozpoczęto budowę gotyckiej świątyni, której prezbiterium konsekrowano w 1302 r. W latach 1458-1474. Kościół ten został rozebrany w czasie pierwszego oblężenia tureckiego w 1529 r. Obecny kościół został wzniesiony w latach 1631-1634. Za jego budowniczych uważa się włoskich architektów Cipriano Biasino i Antonio Canevale. Kopułę ... więcej
Nowe zdjęcia kościoła pijarów w Rzeszowie  rzeszow1  rzeszow2  rzeszow5  rzeszow4  rzeszow6
zabrze Zabrze, kościół św. Józefa. W Zabrzu w sąsiedztwie nowoczesnego stadionu Górnika znajduje się jeden z najciekawszych modernistycznych kościołów Górnego Śląska. Jego początki wiążą się z założeniem nowej dzielnicy, przeznaczonej dla ludności niemieckiej, napływającej z terenów włączonych po trzecim Powstaniu Śląskim do Polski. Kościół zbudowany został w latach 1930-31 według projektu wybitnego niemieckiego architekta Dominikusa Böhma z Kolonii. Modernistyczny kościół, zbudowany z cegły o długości ... więcej
praga22 Praga, kościół św. Józefa. Decyzja o budowie kościoła karmelitanek bosych na Malej Stranie zapadła w latach 60-tych XVII w. Na skutek różnych problemów świątynię wzniesiono dopiero w latach 1687-1693. Autorem projektu był Abraham di Parigi a pracami budowlanymi kierował Johann Ross.  Kościół pozostawał w rękach karmelitanek do 1782 r. Zastąpiły je siostry Loreto, zwane tez angielskimi pannami, które opiekowały się kościołem do 1920 r. Kościół składa się eliptycznej nawy i krótkiego prezbiterium, ... więcej
Nowe zdjęcia
z katedry na Wawelu
 katedra1  krakow katedra2  krakow katedra3  krakow katedra4  krakow katedra5
eger Eger, kościół św. Antoniego Padewskiego. W samym centrum Egeru na Placu Istvana Dobo, znajduje się kościół franciszkanów, uważany za najpiękniejszy barokową świątynię na Węgrzech. Franciszkanie przybyli do Egeru już w XIII w. Zbudowali kościół i klasztor, który pod okupacją turecką w latach 1596-1687 został zamieniony na meczet. W 1712 r. kościół uległ zniszczeniu w czasie powodzi. Obecny kościół został wzniesiony w latach 1758-73 a jego autorstwo przypisywane jest wybitnemu architektowi ... więcej