Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
Nowe zdjęcia kościoła wizytek w Krakowie  krakow1 krakow2 krakow3 krakow4 krakow5
brandenburg Brandenburg, katedra śś. Piotra i Pawła. W 1161 r. utworzono biskupstwo w Brandenburgu. Budowę romańskiej katedry rozpoczęto w 1165 r. i zakończono na początku XIII w. Opiekę nad świątynią sprawowali premonstratensi (norbertanie). Przebudowa katedry na świątynię gotycką miała miejsce między XIII a XV w. Podwyższono wtedy mury i przesklepiono wnętrza. W 1527 r. w wyniku reformacji diecezja brandenburska przestała istnieć a katedra została przejęta przez protestantów. W 2. połowie XVII w. ukończono górne partie wieży. W latach 1833-36 przeprowadzono ... więcej
lodz Łódź, kościół Zesłania Ducha Świętego. Obecny kościół został zbudowany dla gminy ewangelickiej w latach 1889-1892 według projektu Ottona Gehliga i Hilarego Majewskiego. Autorzy projektu wzorowali się na jednym z niezrealizowanych projektów katedry ewangelickiej w Berlinie. W 1945 r. kościół został przejęty prze parafię rzymskokatolicką, pełni też funkcję świątyni garnizonowej. Neorenesansowy kościół, zbudowany na planie równoramiennego krzyża greckiego. Centralną część stanowi nawa  nakryta kopułą, zakończona prezbiterium w formie półkolistej apsydy ... więcej
 Nowe zdjęcia
katedry
w Sandomierzu
 san1  san3  san4  san5  san6
olomuniec11 Ołomuniec, kościół św. Maurycego. Obecny gotycki kościół zbudowany został w latach 1412-1540 na miejscu starszej romańskiej świątyni, ukończonej w połowie XIII w. W 1572 r. do północnej nawy dostawiono renesansową kaplicę rodziny Edelmannów. W 1725 r. także od północy dobudowano kaplicę Loretańską. Pod koniec XIX w. w czasie neogotyckiej restauracji usunięto barokowe naleciałości, m.in. przebudowano elewacje kaplicy loretańskiej. Gotycki halowy kościół, trójnawowy i sześcioprzęsłowy, z niewyodrębnionym prezbiterium, którego nawy zakończone ... więcej
bratyslawa elzbiety Bratysława, kościół św. Elżbiety Węgierskiej, elżbietanek. Inicjatorem budowy kościoła i klasztoru elżbietanek w Bratysławie był arcybiskup Ostrzyhomia (Esztergom) Imre Esterhazy. Kościół wraz z budynkami klasztornymi zbudowany został w latach 1739-43 według projektu wiedeńskiego architekta Franza Antona Pilgrama. W 1950 r. siostry zostały usunięte z budynków klasztornych, które zamieniono na szpital. Późnobarokowy, złożony z nawy oraz krótkiego prezbiterium i przedsionka. Fasada jest trójosiowa, dwukondygnacjowa ... więcej
Nowe zdjecia
kościoła
w Wambierzycach
 wambierzyce1  wambierzyce2  wambierzyce4  wambierzyce5