Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
warszawa zbawiciela Warszawa, kościół Najświętszego Zbawiciela. Ważnym wydarzeniem w dziedzinie budownictwa sakralnego Warszawy był rozpisany w 1900 r. konkurs na budowę kościoła Zbawiciela. Zwyciężył Stefan Szyller, który zaprojektował świątynię w stylu neogotyckim. Jednak do realizacji wybrano projekt przedstawiony przez Józefa Piusa-Dziekońskiego, który otrzymał II nagrodę w konkursie. Prace budowlane rozpoczęły sie w 1901 r. i trwały aż do 1927 r. Jednak kościół częściowo udostępniono wiernym już w 1903 r. a samą parafię erygowano w 1911 r. W 1939 r. kościół poważnie ucierpiał w wyniku ... więcej
wien peterskirche Wiedeń, kościół św. Piotra. Legenda mówi, że pierwszy kościół na tym miejscu fundował Karol Wielki. W średniowieczu powstała tu gotycka świątynia, która została rozebrana w 2. połowie XVII w. Budowa obecnego kościoła rozpoczęła się w 1702 r. według projektu Gabriela Montaniego. Następnie w latach 1703-1733 prace kontynuował według własnych planów Johann Lucas von Hildebrandt. W latach 1751-53 zbudowano kruchtę według projektu Martino AltamonteJest to kościół barokowy. Złożony jest z eliptycznej nawy, ujętej po bokach kaplicami oraz z wydłużonego prezbiterium zamkniętego ... więcej

Nowe zdjęcia 
kościoła w Henrykowie

 henrykow1  henrykow2  henrykow3  henrykow5
misnia1 Miśnia, katedra śś. Jana i Donatusa. Katedra w Miśni wznosi się na wzgórzu zamkowym i wraz zamkiem stanowi jeden z cenniejszych w Saksonii zespołów zabytkowych. Warto wiedzieć, że to właśnie w zamku Albrechtsburg w 1710 założono pierwszą w Europie manufakturę porcelany. Biskupstwo w Miśni powstało w 967 r. a już w następnym rozpoczęto wznoszenie pierwszej niewielkiej świątyni, której fundatorem był cesarz Otton I. W latach 1006-1073 na jej miejscu wzniesiono dużą romańską bazylikę. Budowę obecnej gotyckiej katedry rozpoczęto przed połową XIII w. W 1268 r. ... więcej
sroda Środa Śląska, kościol Podwyższenia św. Krzyża. Pierwsze wzmianki z 1310 r. mówią o istnieniu w tym miejscu kościoła franciszkanów. Budowę obecnego gotyckiego kościoła rozpoczęto w 1378 r. pod kierunkiem mistrza murarskiegoSzymona i ukończono w 1. połowie XV w. Wraz z szerzeniem się reformacji na Śląsku franciszkanie opuszczają Środę Śląską w 1. połowie XVI w. W latach 1620-1675 kościół został częściowo przebudowany na potrzeby protestantów. W 1902 r. rozebrano prezbiterium kościoła. W latach ... więcej
Zdjęcia witraży
kościoła Wotywnego
w Wiedniu
  wotywny1   wotywny2   wotywny4   wotywny5   wotywny6   wotywny7   wotywny3
krakow Kraków, kościół Matki Bożej Królowej Polski. Kościół zwany popularnie od swojego kształtu Arką Pana był pierwszą świątynią zbudowaną na terenie Nowej Huty od momentu utworzenia kombinatu metalurgicznego. Powstał po latach sprzeciwu władz komunistycznych i długich staraniach wiernych z proboszczem ks. Józefem Gorzelanym oraz przy wydatnym wsparciu ówczesnego kardynała Karola Wojtyły. Zbudowany został w latach 1967-1977 według projektu Wojciecha PietrzykaModernistyczny kościół był inspirowany kaplicą w Ronchamp, projektowaną przez Le Corbusiera. Zbudowany jest na planie nieregularnego owalu i został podparty na maszcie zwieńczonym ... więcej