Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
elblag1 Elbląg, katedra św. Mikołaja. Kościół budowany w kilku etapach. W połowie XIII w. wzniesiono krótkie prezbiterium i niski korpus halowy. Między latami 1300-1330 dobudowano od zachodu masywną wieżę. W latach 1330-1380 podwyższono nawę główną i przekształcono kościół w bazylikę i dobudowano kaplicę Mariacką. Do roku 1428 r. powstały kaplice między przyporami. W latach 1483-1511 podwyższono nawy boczne i kaplice przywracając kościołowi układ halowy. W 1777 r. w wyniku pożaru zawaliła się wieża, zniszczone zostały dachy i sklepienia oraz część wyposażenia. W latach 1787-88 ... wiecej
Zdjęcia z krypt katedry warszawskiej  warszawa katedra1 warszawa katedra2 warszawa katedra4 warszawa katedra3
wilno misjonarze Wilno, kościół misjonarzy. Kościół został zbudowany przy istniejącym klasztorze misjonarzy w latach 1695-1730 z fundacji wojskiego inflanckiego Teofila Platera. W latach 1750-56 kościół otrzymał rokokową fasadę według projektu Jana Krzysztofa Glaubitza. W 1812 r. kościół został zdewastowany przez wojska francuskie. W 1839 r. w zabudowaniach klasztornych władze carskie urządziły więzienie, w którym przetrzymywani byli uczestnicy spisku Szymona Konarskiego. W 1844 r. świątynia została zamknięta a wnętrze ogołocono z wyposażenia. W 1919 r. misjonarze odzyskali kościół ... więcej
nyirbator Nyírbátor, kościół minorytów. Kościół został zbudowany dla minorytów w 1479-93 z fundacji Stefana Batorego, wojewody siedmiogrodzkiego. Fundacja została sfinansowana w części z łupów po zwycięstwie nad Turkami w bitwie na Chlebowym Polu w 1479 r. W XVI w. wraz z szerzeniem się protestantyzmu w Siedmiogrodzie minoryci zostali zmuszeni do opuszczenia miasta po wcześniejszym napadzie na klasztor i podpaleniu kościoła w 1587 r. Zniszczony kościół pozostawał opuszczony przez ponad 100 lat. Minoryci powrócili dopiero wraz z zajęciem prowincji przez Habsburgów i w latach 1718-24 ... więcej
Nowe zdjęcia
wrocławskiej katedry
 wroclaw1  wroclaw2  wroclaw3  wroclaw4  wroclaw5
praga urszuli Praga, kościół św. Urszuli. Kościół dla sióstr urszulanek na Nowym Mieście został zbudowany w latach 1699-1704 według projektu włoskiego architekta Marca Antonio Canevalle. Barokowy kościół złożony jest z prostokątnej nawy i węższego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. Fasada kościoła przesłania część bocznej ściany, przylegającą bezpośrednio do Alei Narodowej. Wysunięta przed lico muru fasada jest wklęsłowypukła i trójosiowa. Dzielą ją wydatne gzymsy, po bokach ujmują pary pilastrów a środkową część wydzielają zwielokrotnione pilastry. W dolnej kondygnacji fasady ... więcej