Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
gestade1 Wiedeń, kościół Maria am Gestade. Budowę obecnego kościoła rozpoczęto na miejscu starszej świątyni w 1398 r. od wzniesienia prezbiterium i dolnej część wieży. Następnie do 1450 r. zbudowano nawę i górną część wieży po kierunkiem Michaela Knauba, czynnego również przy budowie Stephansdom. W 2. połowie XVIII w. skutkiem reform przeprowadzonych przez cesarza Józefa II kościół został zamieniony na magazyn i stajnie. Dopiero w 1812 r. świątynię przejęli redemptoryści, którzy jej sakralną funkcję. Kościół był ... więcej
Nowe zdjęcia soboru
św. Jura we Lwowie
 lwow1  lwow2  lwow3  lwow4  lwow5
gliwice Gliwice, kościół Wszystkich Świętych. Budowę kościoła rozpoczęto w 1. połowie XIV w., kontynuowano przez cały XV w. i zakończono w 1504 r. wzniesieniem wieży. W XVII w. został powiększony o kaplicę południową. Gotycka świątynia złożona z czteroprzęsłowego korpusu halowego oraz dwuprzęsłowego prezbiterium, zamkniętego pięciobocznie. Do nawy od zachodu dostawiona jest wieża z przedsionkiem w przyziemiu, od północy przedsionek a od południa przylega przedsionek z kaplicami po ... więcej
praga katedra Praga, katedra św. Wita. Katedra św. Wita w Pradze jest najważniejszą i największą czeska świątynią (długość 124 metry, szerokość 60 metrów). Jest najlepszym w Europie Środkowej i Wschodniej przykładem gotyckiej architektury sakralnej. Jej wnętrze kryje w sobie ogromna liczbę zabytków czeskiej sztuki i kultury. Jest też nekropolią władców Czech. Dzisiejsza katedra zbudowana została na miejscu dwóch wcześniejszych świątyń. Pierwszą z nich była wczesnoromańska rotunda wzniesiona około 925 r. przez księcia ... więcej
 Nowe zdjęcia z kościoła Mariackiego w Krakowie  krakow mariacki1  krakow mariacki2  krakow mariacki4  krakow mariacki5
szydlowiec Szydłowiec, kościół św. Zygmunta. Kościół zbudowany został z fundacji Jakuba i Mikołaja Szydłowieckich w latach 1493 do 1532 r. na miejscu drewnianego kościoła. Jest to późnogotycka świątynia zbudowana z kamienia łamanego i z wykorzystaniem piaskowca do detali architektonicznych. Złożony jest z trójprzęsłowej nawy i znacznie niższego i węższego, dwuprzęsłowego prezbiterium, zamkniętego pięciobocznie. Do nawy dostawione są kaplice NMP i św. Stanisława oraz nakryta kopułą kruchta z 1. połowy ... więcej