Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
brandenburg Brandenburg, kościół św. Katarzyny. Kościół św. Katarzyny w Brandenburgu jest interesującym przykładem Backsteingotik (gotyku ceglanego), głównie ze względu na nowatorski układ przestrzenny zastosowany przez wybitnego architekta Hinricha Brunsberga oraz bogatą dekoracje elewacji zewnętrznych. Zbudowany został w latach 1401-1434 według planów budowniczego Hinricha Brunsberga ze Szczecina (Stettina) na miejscu starszej świątyni, z której przetrwała tylko wieża południowa. Wieża ta uległa zawaleniu w końcu XVI w. i następnie została odbudowana. Także w XVI w. ... więcej
Nowe zdjęcia kolegiaty
w Kruszwicy
 kruszwica1  kruszwica2  kruszwica6
czestochowa Częstochowa, kościół Wniebowzięcia NMP i Znalezienia Krzyża Świętego, paulinów. Klasztor paulinów na Jasnej Górze jest najważniejszym sanktuarium maryjnym w Polsce. Każdego roku przed cudowny wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej przybywa kilka milionów pielgrzymów. Klasztor paulinów ufundował król Węgier i Polski Ludwik Andegaweński. Fundacja została zrealizowana w 1382 r. przez księcia Władysława Opolczyka. Pierwszy kościół zbudowany został przed 1463 r. jako późnogotycka hala. Po pożarze z 1690 r. został przekształcony na bazylikę wraz z całkowitą ... więcej
zloczow Złoczów, kościół Wniebowzięcia NMP, dawny pijarów. Klasztor i kościół pijarów zostały ufundowane przez królewicza Jakuba Sobieskiego. Kościół zbudowany został być może według projektu Antonia Castelliego, nadwornego architekta Sobieskich. Sporna jest data budowy, przyjmuje się albo lata 30-te albo 60-te XVIII w. Wiadomo, że kościół nie został ukończony do likwidacji zakonu pijarów w 1785 r. Następnie służył jako magazyn wojskowy i dopiero w 1838 r. został przekazany wiernym. Był jednym z kilku kościołów na terenie Małopolski Wschodniej czynnych nieprzerwanie w czasach sowieckich. więcej
Nowe zdjęcia kościoła w Stopnicy  stopnica1  stopnica2  stopnica4  stopnica5
budapeszt Budapeszt, kościół św. Piotra z Alkantary. Pierwotny kościół franciszkanów na tym miejscu zbudował około 1250 r. król Węgier Bela IV. W 1526 r. kościół został zniszczony przez Turków, którzy po odbudowie w 1541 r. zamienili go na meczet. Po wypędzeniu Turków, franciszkanie odzyskali kościół w 1690. Obecny późnobarokowy kształt kościół uzyskał w latach 1727-43. W kościele został pochowany w tajemnicy przed władzami austriackimi pierwszy premier Węgier z czasu powstania węgierskiego z 1848 r., rozstrzelany 6 listopada 1849 r. Dopiero w 1870 r. ciało przeniesiono oficjalnie do ... więcej