Praha - Nove Mesto, kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého

Lokalizacja: Praga-Nowe Miasto, Ke Karlovu 453/1 (50.068668, 14.428451)
Budowa: 1351-1377
Styl: gotyk, barok

HISTORIA. Kościół zbudowany w latach 1351-77 z fundacji cesarza Karola IV Luksemburskiego przy założonym obok klasztorze augustianów. Wzorowany był na kaplicy pałacowej Karola Wielkiego w Akwizgranie. W 1498 r. prezbiterium zostało nakryte sklepieniem a w 1575 r. Bonifaz Wohlmuta przekrył sklepieniem nawę. W 1708 r. architekt Jan Blažej Santini-Aichel dobudował do nawy kaplicę Świętych Schodów nawiązującą do schodów w pałacu Piłata. Pod nimi urządzono kaplicę Narodzenia Pańskiego. W 1733 r. wnętrze kościoła zostało przekształcono w stylu baroku. W 1756 r. w czasie odbudowy po pożarze kościół nakryto trzema kopułami. W 1785 r. nastąpiła kasata klasztoru augustianów, którego budynki zamieniono na szpital. Wyposażenie kościoła zostało przeniesione do pobliskiego kościoła św. Apolinarego.

ARCHITEKTURA. Gotycki kościół złożony jest z oktagonalnej nawy i wielobocznie zamkniętego prezbiterium. Od południa do nawy dostawiona jest barokowa kaplica Świętych Schodów. Elewacje boczne kościoła opięte są uskokowymi przyporami i przeprute ostrołukowymi oknami dwu- i trójdzielnymi z maswerkami. Kościół nakryty jest trzema barokowymi kopułami z latarniami. Wewnątrz nawa nakryta jest sklepieniem gwiaździstym o średnicy 22,8 metra, prezbiterium także nakrywa sklepienie gwiaździste.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny neogotycki z 1872 r. Ołtarze boczne są późnobarokowe i pochodzą z 1. połowy XVIII w. Iluzjonistyczne dekoracje w kaplicy Świętych Schodów przedstawiające starożytne ruiny wykonał Rochus Baier. Figury wykonał Jan Jiri Schlansovsky w 1738 r. Ten sam rzeźbiarz wykonał postacie obserwujące scenę Spotkania Panny Marii ze św. Elżbietą.

LITERATURA

Kroh A., Praga. Przewodnik, wyd. Rewasz 2007
Szymański R., Złota Praga. Historie nie do opowiedzenia, Polanica Zdrój 2013
Strona internetowa: https://kostelnakarlove.com/ (dostęp 03.07.2019)