Javorník, kostel Nalezení sv. Kříže

Tuż przy polskiej granicy, niespełna 10 kilometrów od Paczkowa położone jest miasteczko Jawornik (czes. Javornik), historycznie przynależące do Dolnego Śląska. W XIV w. miejscowość należała do Piastów świdnickich, którzy na wzniesieniu górującym nad Javornikiem, wznieśli gród obronny. Następnie w 1348 r. Jawornik przeszedł w ręce biskupów wrocławskich, którzy przebudowali zamek na swoją rezydencję. Widoczny z daleka zamek położony jest na wysokim wzgórzu w centrum miasteczka. Zanim jednak tam dojedziemy, warto wcześniej skręcić w lewo i dojechać do cmentarza. Znajduje się na nim wczesnogotycki kościółek pochodzący z lat 60-tych XIII w. Złożony jest z nawy i prezbiterium zamkniętego ścianą prostą. Tak nawa jak i prezbiterium nakryte są stromymi dachami dwuspadowymi z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą. Szczególnie interesujące są dwa gotyckie portale ostrołukowe, uskokowe, oba po południowej stronie kościoła. Portal prowadzący do nawy ozdobiony jest dekoracją na kapitelach kolumienek, drugi portal do prezbiterium jest węższy i skromniejszy. Okna zostały przekształcone w okresie baroku. W zewnętrzne ściany kościoła wmurowane są liczne epitafia a w elewację zachodnią nawet płyta nagrobna, z płaskorzeźbioną postacią duchownego. Wewnątrz kościół nakryty jest stropem płaskim w nawie i sklepieniem krzyżowym w prezbiterium. Niestety kościółek jest mocno zaniedbany a odpadający tynk sprawia nieciekawe wrażenie (VII 2009). Warto wspomnieć, że na cmentarzu otaczającym kościół znajduje się grób biskupa wrocławskiego Josepha Christiana Hohenlohe (zm. 1807).

Tekst umieszczony 28.10.2009

LITERATURA

Strona internetowa: http://www.hrady.cz