Siemiechów, miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
Kościół w Siemiechowie należy do najstarszych kościołów drewnianych na ziemi tarnowskiej. Zbudowany został na początku XVI w., następnie w 1590 r. był odnawiany przez cieślę Jana z Mstowa (Joannes Msthovius), który pozostawił swoją sygnaturę. W XVII w. od zachodu dostawiono wieżę, którą rozebrano w 1922 r. Na początku XIX w. do kościoła dobudowano murowana kaplicę. W latach 1955-56 kościół został poddany gruntownym pracom konserwatorskim co uratowało jego istnienie. Jest to drewniana budowla gotycka, wzniesiona w konstrukcji zrębowej, o ścianach i dachach pokrytych gontem. Złożona jest z szerszej nawy i zamkniętego trójbocznie prezbiterium, do którego od południa przylega murowana kaplica. Przy nawie od południa i zachodu dostawione przedsionki. Kościół nakryty jest dachem dwuspadowym o wspólnej
kalenicy, wspartym na gotyckiej więźbie storczykowej, z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią o barokowej formie. Wnętrze kościoła nakryte jest stropami płaskimi, w nawie z zaskrzynieniami. Otwór tęczowy prostokątny, profilowany, w nim również profilowana belka tęczowa. Chór muzyczny o wygiętym parapecie z XVIII w. W świątyni zachowały sie trzy późnogotyckie portale zamknięte łukiem w tzw. ośli grzbiet, oraz okno we wschodniej ścianie prezbiterium, również zamknięte łukiem w ośli grzbiet w ozdobnym obramieniu. Przetrwały też fragmenty XVI-wiecznej polichromii z przedstawieniami Adama i Ewy z XVI w. oraz późniejsze z 1643 r. i 1726 r. oraz polichromia dekoracyjna, wykonana przez malarza tarnowskiego, Antoniego Paszyńskiego w 1872 r. Zabytkowe wyposażenie prawie w całości zostało przeniesione do wzniesionego obok murowanego kościoła.

LITERATURA

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie, z. 13, Powiat tarnowski, Warszawa 1953
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
Strona internetowa: http://www.tarnowskiekoscioly.net/
Strona internetowa: http://szlak.wrotamalopolski.pl/