Lokalizacja: Kraków-Wesoła, ul. Kopernika 26 (50.062031, 19.948608)
Budowa: 1909-1912
Architekt: Franciszek Mączyński
Styl: wczesny modernizm 

HISTORIA. Kościół zbudowany został w latach 1909-1912 według projektu Franciszka Mączyńskiego dla zakonu jezuitów.

ARCHITEKTURA. Modernistyczny kościół posiada elementy gotyku, baroku i secesji. Zbudowany został z cegły z wykorzystaniem kamienia do detali architektonicznych. Złożony z trójnawowego, trójprzęsłowego bazylikowego korpusu oraz zamkniętego półkoliście prezbiterium z parą kaplic po bokach. Do naw bocznych przylegają półkoliste wnęki na pomieszczenie ołtarzy. Fasada frontowa zwieńczona jest trójkątnym szczytem ozdobionym barwnymi ceramicznymi płytkami, poniżej znajduje się duża rozeta a pod nią półkolisty portal wejściowy. Do fasady dostawiona jest wysoka wieża, w dolnej części kwadratowa, przechodząca w ośmiobok i w najwyższej kondygnacji dwunastobok, nakryta jest pseudobarokowym hełmem z latarnią. W przyziemiu wieży znajduje się półkolisty portal z rzeźbą Chrystusa wykonaną przez Xawerego Dunikowskiego w latach 1910-12. Elewacje boczne nawy głównej przeprute są owalnymi oknami, zaś prezbiterium oświetlają okna zamknięte półkoliście. Nawa główna i prezbiterium nakryte są wspólnym dachem dwuspadowym. Nad nawami bocznymi dachy jednospadowe. Wewnątrz nawa główna otwarta jest do naw bocznych półkolistymi arkadami, wspartymi na filarach na przemian czworobocznymi i owalnymi. Nawa główna, prezbiterium i nawy boczne nakryte są sklepieniami krzyżowymi.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA został wykonane dużym nakładem środków przez wybitnych polskich artystów. Dekorację malarską sklepień wykonał Jan Bukowski w latach 1914-21. Mozaiki powstały w 1913 r. według projektów Piotra Stachiewicza i Leonarda Stroynowskiego z wyjątkiem tej umieszczonej w apsydzie, powstałej w weneckim zakładzie Gianesiego. Krucyfiks w łuku tęczy wykonał w 1917 r. Jan Raszka. Rzeźby w bocznych ołtarzach są dziełem Karola Hukana. Ołtarzyk z popiersiem i relikwiarzem bł. O. Jana Beyzyma jest dziełem Czesława Dźwigaja.

Po wschodniej stronie kościoła znajduje się pomnik projektanta kościoła Franciszka Mączyńskiego, dzieło Xawerego Dunikowskiego.

LITERATURA

Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013
Rożek M., Gondkowa B., Leksykon kościołów Krakowa, Kraków 2003
Rożek M., Urbs celeberrima. Przewodnik po zabytkach Krakowa, Kraków 2006
Strona internetowa: http://bazylikaserca.pl/