Lokalizacja:  Radom, Stare Miasto 13 (51.400833,21.135833)
Budowa: 1216 - ok. 1440
Styl:  gotyk

HISTORIA. Został zbudowany w 1216 r. z fundacji księcia Leszka Białego. Od 1222 r. pełnił funkcje kościoła parafialnego dla Radomia. Około 1440 r. został rozbudowany i częściowo przebudowany. W XIX w. kościół uległ licznym przekształceniom ze względu na pełnione przez niego różnorodne funkcje. W 1802 r. władze austriackie zajęły kościół na magazyn wojskowy., w połowie XIX w. zaborcy rosyjscy przeznaczyli go na więzienie. Po odzyskaniu niepodległości budynek kościoła pełnił funkcję szpitala epidemicznego a później domu starców i szpitala psychiatrycznego. W 1978 r. kościół został przywrócony do pełnienia funkcji sakralnych. W latach 1980-86 kościół został odrestaurowany według projektu i pod kierunkiem Wiktora Zina.

ARCHITEKTURA. Kościół gotycki, zbudowany z cegły, złożony z dwuprzęsłowej nawy i dwuprzęsłowego prezbiterium, zamkniętego trójbocznie. Na zewnątrz ściany kościoła opięte są przyporami. Między przyporami mieszczą się okna ostrołukowe. Nawę i prezbiterium nakrywają dachy dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą. Na osi fasady zachodniej, między masywnymi przyporami znajduje się ostrołukowy portal i okno. Powyżej trójkątny szczyt wypełniony jest blendami. Drugi ostrołukowy portal prowadzi do nawy od południa.

LITERATURA

Żabicki J., Leksykon zabytków Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2010
Strona internetowa: http://waclaw.radom.pl (dostęp 29.07.2017)