Lokalizacja: Lubla, powiat Strzyżów (49.802250, 21.585906)
Budowa: 1611
Styl:  drewniany, w tradycji późnogotyckiej

HISTORIA. Położony na niewielkim wzniesieniu gotycki kościół w Lubli stanowi cenny zabytek średniowiecznego ciesielstwa. Za czas jego budowy przyjmuje się połowę XV w. a jego fundatorem miał być Mikołaj Grot, opat cystersów w Koprzywnicy, do których należała wtedy Lubla. Jednak zdaniem niektórych historyków sztuki (R. Brykowski, M. Kornecki) czas budowy kościoła należałoby przesunąć na rok 1611. Takie datowanie świątyni nie jest pozbawione podstaw, bowiem drewniana architektura sakralna na obszarze Małopolski w XVI i XVII w. trwała przy typie kościoła gotyckiego, ukształtowanym właśnie w XV w. W 1793 r. do kościoła dobudowano jeszcze wieżę, która w czasie II wojny światowej została częściowo zniszczona i odbudowana dopiero w 1995 r.

ARCHITEKTURA. Ten drewniany kościół zbudowany został w konstrukcji zrębowej, złożony jest zamkniętego trójbocznie prezbiterium, szerszej nawy oraz wieży. Na zewnątrz ściany kościoła są oszalowane a całość nakrywa wysoki dach dwuspadowy o wspólnej kalenicy, kryty gontem. Wieża wzniesiona w konstrukcji słupowej o pochyłych ścianach z nadwieszaną izbicą i nakryta dachem namiotowym. Wnętrze kościoła nakryte jest stropami płaskimi, w nawie z zaskrzynieniami, wspartymi na dwóch parach sześciobocznych słupów. Ściany wewnątrz nawy i prezbiterium są lekko pochylone do środka i wzmocnione lisicami. W nawie znajdują się dwa portale gotyckie o wykroju w "ośli grzbiet". Na wyposażenie kościoła składają się zabytki ruchome z okresu od XV do XIX w.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny i ołtarze boczne są późnobarokowe i pochodzą z początku XVIII w. W ołtarzu głównym znajdują się dwa późnogotyckie obrazy: w polu środkowym Matka Boża Królowa Aniołów z Dzieciątkiem, z obrazem św. Józefa na zasłonie, zaś w zwieńczeniu św. Mikołaj. Oba przedstawienia osłaniają sukienki wykonane w 1703 r. W lewym ołtarzu bocznym znajduje się późnobarokowe antependium przedstawiające Chrystusa i Cierniem Koronowanie oraz śmierć św. Stanisława. W centralnej części tego ołtarza umieszczony jest cenny gotycki obraz Misericordia Domini,  powstały około XV w. W prawym ołtarzu znajdują się obrazy św. Anny Samotrzeć w polu środkowym oraz św. Joachima w zwieńczeniu. Na belce tęczowej umieszczony jest barokowy krucyfiks z II poł. XVII w. Uwagę zwraca też rokokowa, ambona z 1778 r. o bogatej dekoracji snycerskiej i konfesjonał z II poł. XVIII w. W wieży kościoła na ścianie południowej umieszczona jest głowa Chrystusa pochodząca z krucyfiksu, który został zniszczony podczas ostrzału artyleryjskiego Lubli w styczniu 1945 r.

Serdecznie dziękuję księdzu Marcinowi Nabożnemu za przesłanie fotografii i informacji dotyczących kościoła w Lubli. Wszystkie zdjęcia z wnętrza kościoła zostały wykonane przez księdza Marcina.

LITERATURA

Brykowski R., Kornecki M., Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. III, Województwo rzeszowskie, z. 1  Strzyżów, Ropczyce i okolice, Warszawa 1974
Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999
Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia, opr. zb., Pruszków 2001
Nabożny M., Duszpasterze i duszpasterstwo w parafii Lubla w latach 1939-1945, Lubla 2008
Nabożny M., Lubla. Informator historyczno-turystyczny, Krosno 2009
Nabożny M., Perła Podkarpacia, „Niedziela Południowa”, 48(2005) nr 52, s. 3
Nabożny M., 730 lat istnienia parafii p.w. św. Mikołaja w Lubli, „Resovia Sacra” R. 14/15 (2007/2008), s. 179-206
Strona internetowa: http://www.lubla-bart.com