Chotelek dawniej Chotelek Zielony, miejscowość w powiecie buskim (województwo świętokrzyskie).
Pochodzący z 1527 r. kościółek w Chotelku Zielonym jest jedną z najstarszych na Kielecczyźnie świątyń drewnianych. Usytuowany został na niewielkim wzniesieniu i otoczony jest drzewami, które zaczynają zasłaniać jego widok. Kościół wzniesiony został w konstrukcji zrębowej z późnogotyckimi szczegółami w ciesiołce. Złożony jest z nawy i niewyodrębnionego z zewnątrz prezbiterium, zamkniętego trójbocznie oraz kruchty dostawionej od południa w późniejszym okresie. Nad kościołem dach czterospadowy, kryty gontem z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią o barokowej formie. Wnętrze nakryte stropem belkowym, na którym znajdują się pozostałości renesansowej polichromii z 1. poł. XVI w. o motywie kasetonów z rozetami. Chór muzyczny wsparty na dwóch drewnianych słupach. Wejście z kruchty do nawy półkoliste z lekkim zaznaczeniem oślego grzbietu. We wnętrzu tego niewielkiego kościoła kryje się kilka interesujących zabytków. Barokowy ołtarz z 2. poł. XVII w. z obrazem Ukrzyżowania z matką Boską św. Janem i fundatorką w stroju zakonnym z herbem Siekier i datą 1624. Na bramkach ustawione są rzeźby Matki Boskiej i św. Jana, być może późnogotyckie. Gotycka jest też kamienna mensa ołtarzowa z nazwiskiem fundatora Stanisława Słupskiego, kanonika sandomierskiego i datą 1527. Pozostałe obiekty to późnorenesansowa ambona z 1. poł. XVII w. i późnogotycka kropielnica kamienna zapewne z XVI w. Z dawnego przykościelnego cmentarza pochodzi kamienna płyta nagrobna Anny Gniewoszowej z 1630 r.

LITERATURA

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. III, Województwo kieleckie, z. 1, Powiat buski, Warszawa 1957