Olomouc, kostel Panny Marie Sněžné

Lokalizacja:  Ołomuniec, Denisova (49.595763, 17.256437)
Budowa: 1712-19
Architekt: Michael Klein
Styl:  barok

HISTORIA. Kościół został zbudowany dla zakonu jezuitów w latach 1712-19 według projektu architekta Michaela Kleina z Nysy. Po kasacie jezuitów, świątynię na krótko przejął uniwersytet ale już w 1778 r. używana była jako kościół garnizonowy. Od 1952 r. kościół pełni funkcję świątyni parafialnej.

ARCHITEKTURA. Barokowy kościół złożony z czteroprzęsłowej nawy i niewyodrębnionego prezbiterium zamkniętego półkolistą apsydą z rzędami kaplic po bokach, nad którymi usytuowane są empory. Fasada kościoła pięcioosiowa podzielona pilastrami, ze środkową częścią wklęsło-wypukłą, w górnej części przedzieloną wydatnym gzymsem z belkowaniem i balustradą. Zwieńczona jest falistym szczytem z umieszczoną we wnęce figurą MB Śnieżnej, ujętym dwiema kwadratowymi wieżami, nakrytymi barokowymi hełmami ze zdwojonymi latarniami. W środkowej części fasady, która wyniesiona jest nad poziom ulicy, umieszczony jest monumentalny portal wejściowy wykonany przez Wenzela Rendera, twórcę m.in. wpisanej na listę UNESCO kolumny Świętej Trójcy w Ołomuńcu. Półkoliste wejście ujmują po trzy kolumny, powyżej umieszczony kartusz z napisem IHS - monogramem Towarzystwa Jezusowego a całość wieńczy balustrada. Po bokach portalu rozmieszczone są dwa rzędy konchowych nisz z ośmioma posągami świętych jezuickich. Pozostałe pola fasady przeprute są dużymi półkolistymi oknami. Elewacje boczne o podziałach ramowych, z dwoma rzędami dużych, półkoliście zamkniętych okien. Kościół nakryty jest wspólnym dachem dwuspadowym. Wewnątrz ściany rozczłonkowane są zwielokrotnionymi pilastrami wspierającymi sklepienia kolebkowe na gurtach.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA kościoła są jednolite późnobarokowe. Na sklepieniu prezbiterium znajduje się malowidło ze sceną Apoteozy Panny Marii, zaś w nawie głównej scena Cudu Panny Marii Śnieżnej, oba malowidła wykonał Karel Josef Harringer z Wiednia. Wystrój rzeźbiarski kościoła wykonali Augustin Jan Thomasberger z Ołomuńca oraz Jan Sturmer z Królewca. Bogatą dekorację posiadają też ołtarze, ambona i prospekt organowy. Organy wykonał w latach 1728-30 Jan Halbich.

LITERATURA

Chmielewska D., Czechy. Przewodnik, Pascal 2018
Olomouc. Univerzitní kostel Panny Marie Sněžné, oprac. zb., Velehrad 2000

Strona internetowa: http://pamatkovykatalog.cz/?presenter=ElementsResults&action=element&element=533266 (dostep 26.09.2018)