Lokalizacja: Bardo, pow. Kłodzko, pl. Wolności 5 (50.505689, 16.740257)
Budowa: 1686-1704
Architekt: Giovanni Battista Quadro
Styl: barok

HISTORIA. Obecny kościół w Bardzie zbudowany został na miejscu dwóch wcześniejszych gotyckich kościołów, "czeskiego" i "niemieckiego", które bezpośrednio sąsiadowały ze sobą. Niszczone przez najazdy Husytów i pożary, oba kościoły zastąpione zostały w latach 1686-1704 jednym, zbudowanym przez budowniczego Michaela Kleina z Nysy, zapewne według projektu włoskiego architekta Giovanniego Battisty Quadro.

ARCHITEKTURA. Jest to okazała (54 m dł., 26 m szer. i 25 wys.) barokowa bazylika emporowa, trójnawowa, z prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą oraz poprzedzona dwiema wieżami nakrytymi namiotowymi hełmami. Wnętrze świątyni nakrywają kolebkowe sklepienia na gurtach, spływające na zdwojone pilastry, między którymi znajdują się arkady międzynawowe, a powyżej półkoliste empory.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Wnętrze kościoła nie przytłacza barokowym przepychem, dzięki temu uwagę zwraca kilka wysokiej klasy zabytków. W prezbiterium znajduje się barokowy ołtarz główny, dzieło Johanna Richtera z Wrocławia z 1715 r. W jego głównym polu umieszczony jest obraz przedstawiający scenę Nawiedzenia św. Elżbiety przez NMP, namalowany przez wybitnego śląskiego malarza barokowego Michaela Willmana. Z kolei powyżej tabernakulum, w oszklonej szafce, ustawiona jest drewniana romańska rzeźba Tronującej Madonny z końca XII w., nazywana Matką Boską Bardzką, będąca jednym z najstarszych tego typu zabytków Polsce. Ta łaskami słynąca figura sprawiła, że kościół w Bardzie stał się od XVII w. miejscem licznych pielgrzymek. Nad wejściem do świątyni znajduje się okazały rokokowy prospekt organowy z 1759 r., wykonany przez Hansa Hartmanna z Barda i ozdobiony rzeźbami z grupy Wniebowzięcia NMP. Umieszczone na nim organy, wykonał F. Eberhard i są jednym z największych tego typu instrumentów na Dolnym Śląsku. Interesującym zabytkiem jest też ambona, o bardzo bogatej dekoracji snycerskiej, wykonana w 1698 r. W jednym z ołtarzy bocznych, umieszczona jest gotycka rzeźba MB Bolesnej z przełomu XIV/XV w. W kościele znajdują się też ołtarze i rzeźby wykonane w 1777 r. przez Ludwiga WIllhelma Jaszke oraz obrazy Jana Krzysztofa Liszki, ucznia Willmana. W przylegających do kościoła zabudowaniach klasztoru redemptorystów znajduje się Muzeum Sztuki Sakralnej a atrakcję dla dzieci stanowi ruchoma szopka panoramiczna.

LITERATURA

Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Strona internetowa: http://www.sankt_bardo.opoka.net.pl/pl.html