Bobolice, miejscowość w powiecie ząbkowickim (województwo dolnośląskie).
Bobolice to niewielka miejscowość w pobliżu Ząbkowic Śląskich, znajduje się tu dużych rozmiarów kościół parafialny. Jego budowa związana jest kultem maryjnym jaki szerzył się wokół ludowej, rzeźbionej Piety, pochodzącej z XV w. W latach 1495-1501 na potrzeby pątników wzniesiono trójnawową gotycką świątynię o halowym korpusie z wydłużonym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium. W latach 1730-36 przekształcono jej wnętrze w duchu baroku a następnie poprzedzono ukończoną w 1780 r. dwuwieżową fasadą. Przebudowa wnętrza dokonana została prawdopodobnie przez Johanna Innozenza Tőppera. Polegała ona na usunięciu gotyckich filarów oraz stworzeniu jednonawowej przestrzeni z płytkimi kaplicami bocznymi i nakrytej sklepieniami kolebkowymi wspartymi na ukośnych przyściennych pilastrach. Mimo przebudowy kościół do dzisiaj zachował gotycką bryłę, opiętą potężnymi uskokowymi przyporami, z ostrołukowymi oknami i nakrytą dwuspadowym dachem. Jedynie górna część fasady posiada późnobarokowy charakter z falistym szczytem ujętym w dwie wysokie wieże, nakryte barokowymi hełmami z latarniami. Bogate wyposażenie wnętrza pochodzi z XVIII w. i składa się na nie zespół ołtarzy, ambona, konfesjonały, chór muzyczny oraz obrazy m.in. Zdjęcie z Krzyża namalowany przez Felixa Antona Schefflera w 1743 r. i umieszczony w ołtarzu głównym. W dolnej części ołtarza głównego znajduje się wspomniana łaskami słynąca ludowa figura Piety, pochodząca z XV w.

Rzut poziomy za: Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005

LITERATURA

Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Strona internetowa: http://www.drogibaroku.org/mod/resource/view.php?id=55