Lokalizacja: Kłodzko, pl. Franciszkański 1 (50.437386,16.656269)
Budowa: 1628-31, przebudowa 1711
Styl: barok

HISTORIA. Idąc z Rynku ulicą Wita Stwosza w kierunku gotyckiego mostu św. Jana zauważamy okazałą sylwetkę późnobarokowego kościoła Matki Boskiej Różańcowej. Został on zbudowany dla franciszkanów w latach 1628-31, zaś wnętrze ukończone zostało dopiero w 1697 r. Już jednak w 1711 r. kościół został przebudowany przez rektora klasztoru Mariusa von Falkenberg. W 1810 r. po usunięciu franciszkanów kościół został przeznaczony na katolicką świątynię garnizonową. Wtedy też wnętrze kościoła uległo znacznym zniszczeniom.

ARCHITEKTURA. Jest to trójnawowa bazylika z wyodrębnionym prezbiterium, zamkniętym półkoliście. Długość kościoła wynosi około 30 metrów. Okazała dwukondygnacjowa fasada zachodnia zwieńczona jest trójkątnym szczytem ze spływami wolutowymi i ujęta w dwie trzykondygnacjowe wieże nakryte baniastymi hełmami z latarniami. Okazały portal w dolnej kondygnacji ujmują po obu stronach nisze z XVIII-wiecznymi posągami. Nawa główna nakryta jest sklepieniem kolebkowym z lunetami, nawy boczne tworzą po cztery rzędy kaplic nakrytych sklepieniami żaglastymi. Ściany wewnątrz kościoła rozczłonkowane są podwójnymi pilastrami.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIA WNĘTRZA. Na sklepieniach zachowała się XVII-wieczna polichromia Felixa Antona Schefflera, która w XIX w. została częściowo przemalowana. Skromne, eklektyczne wyposażenie wnętrza pochodzi z XIX w., na tym tle wyróżnia się późnobarokowy prospekt organowy z XVIII w.

 LITERATURA

Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Strona internetowa: www.dawneklodzko.info/index.php