Lokalizacja: Ulesie, miejscowość w powiecie legnickim (51°13'16.0"N 16°06'16.0"E)
Budowa: około 1500
Styl: gotyk

HISTORIA. Kościół w Ulesiu należy do najbardziej okazałych wiejskich kościołów gotyckich na Dolnym Śląsku. Został wzniesiony około 1500 r., był przebudowywany w 1623 r. i restaurowany w 1900 r.

ARCHITEKTURA. Złożony jest z trójprzęsłowego, prostokątnego prezbiterium oraz czteroprzęsłowego, trójnawowego bazylikowego korpusu. Do prezbiterium od północy dostawiona jest zakrystia, zaś do korpusu dobudowane są kaplice i kruchta a od zachodu przylega czworoboczna wieża, nakryta ostrosłupowym hełmem. Nawę i prezbiterium nakrywają dachy dwuspadowe. Ściany kościoła opięte są przyporami, między którymi w prezbiterium mieszczą się lancetowate, ostrołukowe okna z maswerkami. Nawy oświetlają mniejsze okna ostrołukowe. Z detali architektonicznych warto zwrócić uwagę na wykusz machikułowy we wschodniej ścianie prezbiterium oraz portal z 1623 r. w północnej nawie. Wnętrza kościoła nakrywają sklepienia krzyżowo-żebrowe. Nawy boczne oddzielają od nawy głównej ostrołukowe arkady.

Z WYPOSAŻENIA kościoła warto wymienić późnorenesansowy ołtarz z początku XVII w., ambonę pochodzącą z tego czasu i kamienną chrzcielnicę z początku XVI w. Zachowało się kilka pomników nagrobnych z XVI w.

Rzut poziomy za: Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005

LITERATURA

Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005