Lokalizacja: Lubin, Kołłątaja 6 (51.3971,16.2036)
Budowa: XIV - 1511 r.
Budowniczy: Nicolas Hoferichter
Styl: gotyk

HISTORIA. Obecny kościół został wzniesiony w kilku etapach. W XIV w. zbudowano halowy korpus. W latach 1460-1465 budowniczy Nicolas Hoferichter dobudował nawę południową, wykonał zamknięcie prezbiterium oraz przekształcił kościół w bazylikę. Budowę kościoła ukończono w 1511 r. ale w XVI i XVII w. wzniesiono jeszcze kilka kaplic.

ARCHITEKTURA. Gotycki o układzie bazylikowym, złożony z trójnawowego, trójprzęsłowego korpusu nawowego oraz dwuprzęsłowego wielobocznie zamkniętego prezbiterium. Do prezbiterium od południa dostawiona jest zakrystia i kruchta oraz wieżyczka schodowa. Od północy do korpusu i prezbiterium dobudowane są kaplice. Na zewnątrz kościół opięty jest przyporami, między którymi mieszczą się ostrołukowe okna z maswerkami. Zachodnią elewację wieńczy szczyt schodkowy. Prezbiterium i nawę środkową korpusu nakrywają dachy dwuspadowe, nad nawą północną dach pulpitowy zaś nad nawą południową dachy poprzeczne ze szczytami i półszczytami. Do wnętrza prowadzi pięć portali gotyckich zamkniętych prostokątnie, dwuramiennie i ostrołukowo. Wewnątrz nawy otwarte są arkadami ostrołukowymi, wspartymi na prostokątnych filarach, ostrołukowa jest też arkada tęczy. Sklepienia w prezbiterium i w nawach bocznych krzyżowo-żebrowe a w nawie głównej sklepienia gwiaździste czteroramienne.

WYPOSAŻENIE WNĘRZA. Warto zwrócić uwagę na gotyckie tabernakulum wieżowe ze schodkami i balustradą ustawione w prezbiterium. Z innych zabytków wymieńmy barokowy ołtarz główny z XVII w., drewniane stalle z XV i XVI w., renesansową ambonę z 1623 r. ora liczne nagrobki i epitafia z XVI i XVII w.

DZWONNICA stojąca po południowej stronie kościoła, została wzniesiona w XIV w. jako baszta obronna i w XVIII w. zamieniona na dzwonnicę.

Rzut poziomy za: Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005

LITERATURA

Architektura gotycka w Polsce, pod red. T. Mroczko i M. Arszyńskiego, Warszawa 1995
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Strona internetowa: http://www.mbcz.lubin.pl