Lokalizacja: Lublin, ul. Zamkowa 9 (51.250312, 22.573092)
Budowa: 3 ćwierć XIV w., 1395-1418
Styl: gotyk

HISTORIA. Lubelski zamek położony jest na wzgórzu w północno-wschodniej części starego miasta. Wzniesiony został w 3. ćwierci XIV w. z inicjatywy króla polskiego Kazimierza Wielkiego. Przy jego wschodnim krańcu usytuowany jest gotycki kościół zamkowy p.w. Świętej Trójcy. Swój obecny wygląd zawdzięcza on fundacji króla polskiego Władysława Jagiełły, z inicjatywy którego został rozbudowany w latach 1395-1418.

ARCHITEKTURA. Powstała niewielka budowla składająca się z dwuprzęsłowego korpusu oraz jednoprzęsłowego, wielobocznie zamkniętego prezbiterium, wysuniętego poza dawny czworobok murów. Na zewnątrz kościół opięty jest przyporami, między którymi znajdują się ostrołukowe okna. Fasada zachodnia zwieńczona jest późnorenesansowym szczytem z połowy XVII w. Kościół nakrywają dachy dwuspadowe. Fasadę zdobi też gotycko-renesansowy portal z 2. połowy XVI w., zamknięty łukiem półkolistym. Wnętrze kościoła podzielone jest na dwie kondygnacje, w dolnej części znajdują się krypty. Prezbiterium i nawa górnego kościoła nakryte są sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, w nawie wspartymi na ośmiobocznym filarze. Wewnątrz kilka portali późnogotyckich ostrołukowych i jeden zamknięty półkoliście.

WYSTRÓJ WNĘTRZA. Ściany wewnątrz kościoła zdobi najlepiej zachowany w Polsce zespół malowideł rusko-bizantyjskich, które ukończono w 1418 r. z fundacji Władysława Jagiełły. Prace wykonał warsztat malarski pochodzący z księstwa włodzimersko-halickiego na czele z mistrzem Andrzejem. Na sklepieniach przedstawiony jest Chrystus Pantokrator w otoczeniu aniołów, na ścianach prorocy i sceny z Nowego Testamentu. Wśród malowideł są tez dwa portrety Władysława Jagiełły.

 LITERATURA

Łoziński J., Pomniki sztuce w Polsce, T. 1, Małopolska, Warszawa 1985
Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Lubelszczyzny i Podkarpacia, Arkady 2013