Lokalizacja:Binarowa, pow. Gorlice (49.757306, 21.227540)
Budowa: ok. 1500 r.
Styl:gotyk

HISTORIA. Późnogotycki kościół w Binarowej zbudowany został około 1500 r. Kościół w Binarowej jako jeden z najcenniejszych drewnianych kościołów Małopolski w 2003 r. wpisany został na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego UNESCO.

ARCHITEKTURA. Drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany i kryty gontem. Złożony jest z prostokątnej nawy, trójbocznie zamkniętego prezbiterium oraz z dobudowanych później kaplicy i wieży. Nawę i prezbiterium nakrywa dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę. Wieża o pochyłych ścianach, z nadwieszaną izbicą, nakryta jest hełmem namiotowym.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ściany wewnątrz kościoła zdobi cenna polichromia, na stropie widnieją późnogotyckie malowidła patronowe z XVI w., na ścianach prezbiterium Sceny Męki Pańskiej w architektonicznych obramieniach z 1650 r., zaś na ścianach nawy i parapecie chóru muzycznego malowidła przedstawiające m.in. Modlitwę Pańską, siedem sakramentów i siedem cnót. Interesujące jest też wyposażenie wnętrza, złożone przeważnie z barokowych sprzętów z 1. połowy XVII w.: ołtarzy, ambony, fotela celebransa, pokrytych malowidłami konfesjonałów i bogato rzeźbionych ław. Najcenniejsze są jednak rzeźby, pochodzące z gotyckiego tryptyku z 1. połowy XV w. W ołtarzu głównym ustawiona jest rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, natomiast pozostałe zachowane rzeźby śś. dziewic: Barbary, Katarzyny, Doroty i Łucji, umieszczono w lewym ołtarzu bocznym obok otoczonego kultem obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVII w. Warto też zwrócić uwagę na kamienną chrzcielnicę późnogotycką z 1522 r. i liczne zabytkowe obrazy.

Zdjęcia z wnętrza kościoła wykonał Andrzej Mleczko

 LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013
Łoziński J., Pomniki sztuce w Polsce, T. 1, Małopolska, Warszawa 1985
Strona internetowa: http://szlak.wrotamalopolski.pl/