Lokalizacja:  Iwanowice, pow. Kraków (50.222977, 19.979481)
Budowa: 1745
Styl:  barok

HISTORIA. W tej niewielkiej podkrakowskiej miejscowości znajduje się interesujący drewniany kościół, który przez swoją dwuwieżową fasadę nawiązuje do późnobarokowej architektury murowanej. Zbudowany został w 1745 r. z wykorzystaniem elementów poprzedniego kościoła gotyckiego z XV w.

ARCHITEKTURA. Kościół barokowy, drewniany, o konstrukcji zrębowej, złożony z nawy i węższego, trójbocznie zamkniętego prezbiterium. Do prezbiterium od północy przylega kaplica św. Anny Samotrzeć, zaś od południa murowana zakrystia. Od frontu nawę poprzedza dwuwieżowa fasada z kruchtą między wieżami. Obie wieże są kwadratowe, przedzielone gzymsem na dwie kondygnacje i nakryte hełmami kopulastymi z latarniami. Kościół nakrywa dach dwuspadowy o wspólnej kalenicy z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią. Wewnątrz prezbiterium nakryte jest pozornym sklepieniem kolebkowym, zaś nawa stropem z fasetą. Arkada tęczowa wycięta jest w formie półelipsy.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Chór muzyczny wsparty na dwóch filarach z parapetem o falistej linii. Wyposażenie wnętrza jest przeważnie manierystyczne z XVII w. i barokowe z XVIII w. Składają się na nie ołtarze, ambona, ławki, chrzcielnica oraz liczne obrazy i rzeźby. Do najcenniejszych zabytków należą późnogotycki krucyfiks z 2. ćw. XVI w. umieszczony w ołtarzu głównym i rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z około 1490 r.

Rzut poziomy za: Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013

LITERATURA

Chrzanowski T., Kornecki M., Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie, z. 8, Powiat miechowski, Warszawa 1953
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013
Strona internetowa: http://www.parafiaiwanowice.pl/