Lokalizacja: Tarnów, ul. MB Fatimskiej 39 (50.019440, 20.993892)
Budowa: 1957-1960
Architekt: Jerzy Kozłowski, Krystian Seibert i Zbigniew Wolak
Styl: modernizm

Jednym z przejawów odwilży w drugiej połowie lat 50-tych była zgoda władz komunistycznych na budowę kościołów. Do najlepszych realizacji w tym czasie należy kościół Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie.

HISTORIA. Zbudowany został w latach 1957-60 według projektu zespołu architektów: Jerzego Kozłowskiego, Krystiana Seiberta i Zbigniewa Wolaka.

ARCHITEKTURA. Nowoczesna bryła kościoła wzniesiona została z cegły, kamienia wapiennego i żelbetu. Kościół ma długość 45 m i szerokość 22 m. Składa się z trójnawowego korpusu nawowego i prezbiterium zamkniętego półkolistą apsydą. Przy prezbiterium od zachodu mieści się zakrystia a od wschodu kaplica. Na zewnątrz ściany kościoła pokryte są okładziną ze sztucznego kamienia i przeprute wąskimi, prostokątnymi oknami. Fasada południowa ujęta jest trójkątną ramą żelbetonową. Do fasady od południowego-zachodu przylega smukła wieża, zwieńczona stalową iglicą, wysoka na 45 m. Na zewnętrznej ścianie apsydy znajduje się rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego, wykonana przez Jerzego i Marię Beresiów. Z kolei nad wejściem zachodnim umieszczona jest Pieta wykonana przez Helenę i Romana Husarskich techniką piropictury. Całą bryłę świątyni nakrywa stromy dach dwuspadowy, jedynie nad półkolistą apsydą obniżony. Wewnątrz nawa główna nakryta jest ostrołukową konstrukcją żelbetową, nawy boczne oddzielone potężnymi filarami nakryte są żebrowanymi stropami płaskimi. Prezbiterium wydzielone zostało ostrołukową ścianą tęczową.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Kościół posiada bardzo interesujące wyposażenie pochodzące z czasu budowy kościoła. W ołtarzach bocznych umieszczone zostały rzeźby Serca Pana Jezusa i świętej Rodziny wykonane przez Jerzego Beresia i Marię Pinińską-Bereś w 1964 r. Dziełem Jerzego Beresia jest także rzeźba Madonny z Dzieciątkiem umieszczona na pierwszym filarze po lewej stronie od wejścia. Interesujący jest zespół witraży z 1960 i 1972 r., które przedstawiają w nawach bocznych wybitne postaci z historii Polski m.in. śś. Jadwigę i Maksymiliana Kolbe, zaś w oknach fasady Inaugurację Soboru Watykańskiego II i papieża Jana XXIII. W kaplicy Martyrologii Narodu Polskiego znajduje się ołtarz stylizowany na piec krematoryjny z rzeźbami Chrystusa Ukrzyżowanego, Matki Boskiej i św. Maksymiliana Kolbe. Rzeźby te z cementu i opiłek żelaznych wykonał w 1969 r. Jerzy Bereś. Interesująca jest płaskorzeźba przedstawiająca Pochód Więźniów wykonana przez Marię Hiszpańską Neuman. Pod kaplicą znajduje się krypta z sarkofagami biskupów tarnowskich: Jana Stepy (zm. 1959) i Karola Pękali (zm. 1968). W krypcie umieszczona jest też rzeźba Dobrego Pasterza wykonana przez Bronisława Chromego.

Przed wejściem głównym ustawiona jest rzeźba Upadek Pana Jezusa pod krzyżem, wykonana przez Bogdanę i Anatola Drwalów z opiłków żelaza.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013
Leo A., Tarnowskie kościoły, Tarnów 1990
Orliński N., Tarnów. Przewodnik, Warszawa 1982
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis