Lokalizacja:  Sienno, powiat Lipsko (51.085894, 21.473341)
Budowa: 2. ćwierć XV w.
Styl:  gotyk

HISTORIA. Kościół w Siennie zbudowany został w 2. ćwierci XV w. z fundacji Dobiesława Oleśnickiego i jego żony, Katarzyny. Warto wspomnieć, że synem pary fundatorów był Jakub z Sienna, wybitny humanista, biskup włocławski i arcybiskup gnieźnieński. W 1432 r. w prezbiterium kościoła wmurowana została tablica erekcyjna. W 1435 r. Zbigniew Oleśnicki, biskup krakowski i brat stryjeczny fundatora nadał kościołowi dziesięciny a w 1442 r. konsekrował nową świątynię. W 2. połowie XVI w. kościół zamieniony został na zbór kalwiński. Budowla mocno ucierpiała w czasie I wojny światowej, zniszczeniu uległy sklepienia nawy i częściowo w prezbiterium. Wypalone zostało całe wyposażenie wnętrza. W 1930 r. kościół został odbudowany pod kierunkiem architekta Oskara Sosnowskiego.

ARCHITEKTURA. Kościół złożony jest z czteroprzęsłowej nawy i dwuprzęsłowego, zamkniętego pięcioboczni prezbiterium. Do prezbiterium od północy przylega zakrystia ze skarbcem na piętrze. Na zewnątrz kościół opięty jest przyporami a elewacje u podstawy okien ozdobione są zdwojonymi fryzami ząbkowymi. Zachodni szczyt wypełniony jest ostrołukowymi blendami. Świątynię nakrywają dachy dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą o barokowej formie. Wnętrza kościoła oświetlają okna ostrołukowe. Prezbiterium nakryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym na wielobocznych wspornikach. Arkada tęczy jest ostrołukowa. W prezbiterium znajduje się płaskorzeźbiona tablica erekcyjna z przedstawieniem Tronującej Marii z Dzieciątkiem w asyście śś. Zygmunta i Katarzyny, polecających klęczących fundatorów oraz z inskrypcją. Zachował się ostrołukowy portal ciosowy, który prowadzi z prezbiterium do zakrystii.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA pochodzi z czasu odbudowy kościoła i jest przeważnie neogotyckie.

Rzut poziomy za: Architektura gotycka w Polsce, Warszawa 1995

LITERATURA

Architektura gotycka w Polsce, pod red. T. Mroczko i M. Arszyńskiego, Warszawa 1995