Berlin - Mitte Sankt-Hedwigs-Kathedrale

Lokalizacja:  Berlin - Mitte, Hinter der Katholischen Kirche 3 (52.515714, 13.394768)
Budowa: 1747-1773
Architekt: Georg Wenzeslaus von Knobelsdorf, Jean Laurent Legeay
Styl: klasycyzm

HISTORIA. Zgodę na budowę pierwszego od czasów reformacji kościoła dla katolików w Berlinie wydał król Prus Fryderyk II Wielki. Władca chciał w ten sposób zyskać przychylność katolickiej szlachty Śląska, przyłączonego do Prus po wojnie z Austrią. Dlatego też na patronkę kościoła wybrano św. Jadwigę Śląską. Kościół został zbudowany w latach 1747-1773 a autorami projektu byli Georg Wenzeslaus von Knobelsdorf i Jean Laurent Legeay. Na życzenie Fryderyka II kościół wzorowany był na rzymskim Panteonie. Konsekracji kościoła dokonał w 1773 r. biskup warmiński Ignacy Krasicki. W 1930 r. kościół został podniesiony do rangi katedry i stał się główną świątynią utworzonego katolickiego biskupstwa berlińskiego. W 1943 r. kościół został zniszczony w wyniku alianckich nalotów na Berlin. Podczas odbudowy dawna krypta została przekształcona w dolny kościół. W 2018 r. rozpoczęła się kolejna przebudowa, której celem jest przywrócenie świątyni pierwotnego wyglądu.

ARCHITEKTURA. Klasycystyczny kościół posiada formę rotundy nakrytej kopułą, do której dostawione są przedsionek i zakrystia. Niewielka zakrystia także posiada kształt rotundy nakrytej kopułą. Elewacje zewnętrzne pokryte są boniowaniem i przeprute dużymi oknami zamkniętymi półkoliście. Fasada podzielona jest sześcioma półkolumnami na pięć pół, między którymi mieszczą się naprzemiennie trzy półkoliste portale wejściowe i dwie wnęki. W górnej części fasady umieszczone są płaskorzeźbione sceny z życia Chrystusa. Całość nakryta jest trójkątnym tympanonem. Kopuła nad nawą ma średnicę 33 metrów. Ściany wewnątrz nawy opięte są parami kolumn.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. W ołtarzu głównym umieszczona jest XIV-wieczna rzeźba św. Piotra, podarowana przez papieża Jana Pawła II z okazji 50 rocznicy utworzenia diecezji berlińskiej. W krypcie, która jest miejscem pochówku biskupów berlińskich jest też pochowany ksiądz Bernhard Lichtenberg, zmarły w 1943 r. podczas transportu do obozu w Dachau.

LITERATURA

Adamiak J., Pillep R., Zabytki architektury i sztuki NRD, Warszawa 1989
Czupryna J. M., Ptaszyńska M., Berlin. Przewodnik, Expressmap 2015
Mehling M., Knaurs Kulturführer in farbe Berlin, München 1992
Strona internetowa: http://www.hedwigs-kathedrale.de (dostęp 04.08.2019)