Hamburg, kirche St. Jacob

Lokalizacja: Hamburg, Jakobikirchhof 22 (53.550357, 10.000810)
Budowa: 1350-1400
Styl: gotyk

HISTORIA. Pierwsza Wzmianka o kościele pochodzi z 1255 r. Obecny kościół został zbudowany w latach 1350-1400. Następnie w latach 1493-1508 kościół został powiększony o czwartą nawę od południa. W latach 1860-69 gotycki hełm został zastąpiony hełmem neogotyckim. Alianckie bombardowanie w 1944 r. przetrwały tylko mury obwodowe i dolne partie wieży. Kościół został wiernie odbudowany do 1963 r. i tylko wieża otrzymała nowoczesny hełm.

ARCHITEKTURA. Gotycki kościół złożony jest z czteronawowego, pięcioprzęsłowego halowego korpusu zakończonego krótkim pięciobocznym prezbiterium. Od zachodu w korpus wtopiona jest kwadratowa wieża, nakryta ostrosłupowym hełmem o wysokości 125 metrów. Od północy do korpusu i prezbiterium przylegają budynki wzniesione na potrzeby parafii. Elewacje boczne kościoła rozczłonkowane są uskokowymi przyporami, między którymi rozmieszczone są ostrołukowe okna z maswerkami, dwu-, trój- i czterodzielne. Kościół nakrywa wspólny dach dwuspadowy. Wnętrze nakrywają zrekonstruowane sklepienia krzyżowo-żebrowe, wsparte na masywnych pilastrach o kolistym przekroju.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. W kościele znajduje się cztery późnogotyckie tryptyki. W prezbiterium ustawiony jest rzeźbiony ołtarz św. Trójcy z 1518 r. Środkowa część ołtarza podzielona jest na dwa pola, w górnym polu umieszczone są osoby Trójcy Świętej zaś w dolnym polu przedstawiona jest Maria z Dzieciątkiem. W bocznych skrzydłach widnieją sceny z życia Marii. W pierwszej nawie południowej znajduje się ołtarz św. Piotra z 1508 r., z rzeźbami Marii z Dzieciątkiem i św. Piotra oraz malowanymi scenami na skrzydłach bocznych. W drugiej nawie południowej ustawiono ołtarz św. Łukasza, wykonany między rokiem 1499 a 1510 przez Hinrika Bornemanna. W środkowej części ołtarza umieszczona jest rzeźbiona grupa z Marią z Dzieciątkiem i św. Łukaszem w otoczeniu czterech Ojców Kościoła: świętych Ambrożego, Hieronima, Augustyna i Grzegorza oraz św. Cyriaka. Czwarty tryptyk jest w całości malowany z poziomo dzieloną częścią środkową mieszczącą sceny Ukrzyżowania i Tronującego Chrystusa. Niezwykle cennym zabytkiem są barokowe 60-głosowe organy z 1693 r., wykonane przez Arpa Schnitgera. Są to największe barokowe organy na terenie północnych Niemiec. Z innych zabytków warto wymienić barokową ambonę z 1610 r. oraz dwa obrazy umieszczone w nawie północnej. Pierwszy z nich Bogacz i śmierć namalowany w 1622 r. przez Davida Kindta, drugi z przedstawieniem panoramy Hamburga namalował w 1681 r. Joachim Luhn.

LITERATURA

Knaurs Kulturführer in farbe Deutschland, Augsburg 2005
Strona internetowa: https://jacobus.de (dostep 21.11.2020)