Gawłuszowice - miejscowość w powiecie mieleckim (województwo podkarpackie).
W niewielkiej miejscowości Gawłuszowice, położonej nad rzeką Wisłoką znajduje się zabytkowy, XVII-wieczny kościół. Zbudowany został w 1677 r. z drewna modrzewiowego przez cieślę Stanisława Charchułowicza, którego nazwisko widnieje na belce tęczowej obok nazwisk dwóch innych rzemieślników malarza Stanisława Proskowica i rzeźbiarza Wojciecha Matkowskiego. Na belce tęczowej umieszczona jest też dokładna data budowy, rok 1677. Fundatorami kościoła byli Maksymilian i Sieciech Ossolińscy a konsekracji kościoła dokonał w 1685 r. sufragan krakowski bp Mikołaj Oborski. Kościół został wzniesiony w konstrukcji zrębowej, jego wysoki dach dwuspadowy oraz ściany pokryte są gontem. Blachą pokryta jest jedynie wieżyczka na sygnaturkę. Kościół składa się z prostokątnej nawy do której od pd. i zach. przybudowane zostały kruchty oraz węższego prezbiterium, zamkniętego trójbocznie z zakrystią od północy. Niezwykłego uroku dodają świątyni obszerne soboty otaczające ją z trzech stron. Wnętrze kościoła nakryte jest stropami płaskimi. Nawę od prezbiterium oddziela tęcza o wykroju prostokątnym z belką tęczową, na której umieszczony jest krucyfiks oraz wspomniane juz napisy. W kościele zachowały się też trzy portale w obramieniach z motywem oślego grzbietu, nawiązujących do tradycji ciesiołki gotyckiej. W 1924 r. polichromię do kościoła wykonał znany malarz krakowski Vlastimil Hofman, niestety nie przetrwała ona w pierwotnej formie. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII w., składają się na nie trzy rokokowe ołtarze, ambona i chrzcielnica z rzeźbioną grupą Chrztu w Jordanie na pokrywie. Zobaczyć można też obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem zw. Nadwiślańską z XVII w.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972Rocznik Diecezji Sandomierskiej 1994, Sandomierz 1994