Jasienica Rosielna, miejscowość w powiecie Brzozów (województwo podkarpackie).
Kościół w Jasienicy Rosielnej jest ciekawym przykładem przeniesienia rozwiązań murowanej architektury barokowej do świątyń drewnianych. Kościół zbudowany został w 1770 r. z fundacji starosty chęcińskiego Ignacego Załuskiego i jego żony Marianny z Dębińskich. Złożony jest z nawy i prezbiterium wzniesionych w konstrukcji zrębowej oraz dwóch wież o konstrukcji słupowej. Prezbiterium, zamknięte jest trójbocznie z symetrycznymi przybudówkami zakrystyjnymi po bokach. Do nawy przylegają dwie kruchty oraz dwuwieżowa fasada od zachodu. Fasada posiada odrębną konstrukcję. Obie wieża są kwadratowe, opięte pilastrami i nakryte barokowymi hełmami z latarniami. Między nimi mieści się obszerny przedsionek, zwieńczony trójkątnym szczytem. Na zewnątrz nawę i prezbiterium nakrywają dachy dwuspadowe z barokową wieżyczką na sygnaturkę z latarnią nad prezbiterium. Wewnątrz nawa podzielona została słupami na trzy części, z których środkowa jest najszersza. Nawa i prezbiterium nakryte są stropami płaskimi z fasetą. W prezbiterium znajdują się dwa portale w profilowanych obramieniach. Jednolite późnobarokowe wyposażenie wnętrza pochodzi z czasu budowy kościoła. Warto zwrócic uwagę na umieszczony ołtarzu głównym obraz Koronacji Matki Bożej z XVII w. oraz rzeźbioną Grupę Pasji z 3. ćw. XVIII w. na belce tęczowej.  Interesujący jest jest też rokokowy wklęsło-wypukły parapet chóru muzycznego.

LITERATURA

Architektura gotycka w Polsce, pod red. T. Mroczko i M. Arszyńskiego, Warszawa 1995
Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999
Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia, opr. zb., Pruszków 2001