Lokalizacja: Łęki Górne, powiat Dębica (49.974951, 21.215221)
Budowa: 1484
Styl:  późny gotyk

HISTORIA. Kościół w Łękach Górnych jest drewnianą budowlą dużych rozmiarów o konstrukcji zrębowej. Zbudowany został w 1484 r., a następnych wiekach był rozbudowywany. W XVII w. dobudowano murowaną zakrystię a w XVIII w. dostawiono  wieżę.

ARCHITEKTURA. Kościół złożony jest z zamkniętego trójbocznie prezbiterium i szerszej nawy, które zachowały swój pierwotny gotycki charakter. Od północy do prezbiterium przylega murowana zakrystia, zaś od zachodu do nawy dostawiona jest XVIII-wieczna wieża. Została  ona wzniesiona w konstrukcji słupowej, posiada pochyłe ściany z nadwieszaną izbicą i nakryta jest barokowym hełmem z latarnią. Na zewnątrz nawę i prezbiterium nakrywa wspólny dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę. Wnętrze nakryte jest stropami płaskimi, w nawie z zaskrzynieniami, wsparte na sześciu słupach. W kościele zachowały się też dwa gotyckie portale ostrołukowe z końca XV w.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Na wyposażeniu kościoła znajdują się trzy późnobarokowe ołtarze z 2. połowy XVIII w., bogato zdobiona barokowa ambona z początku XVII w., późnorenesansowa chrzcielnica drewniana z XVII w. i manierystyczne ławy z początku XVII w. o bogatej dekoracji figuralnej. W jednym z ołtarzy oglądać można gotycki obraz Zaśnięcia NMP z 4. ćwierci XV w. namalowany przez Lazarusa Gertnera z Ulm. Na wieży zawieszony jest dzwon z 1544 r. odlany przez Tymocha Ondrijewa z Pskowa.

Reprodukcja obrazu pochodzi z książki J. Gadomskiego, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1500-1540.

LITERATURA

Gadomski J., Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1500-1540, Warszawa - Kraków 1995
Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia, opr. zb., Pruszków 2001
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Strona internetowa: http://tarnowskiekoscioly.net/index.php/koscioly/58-leki-gorne-kosciol-sw-bartlomieja (dostęp 27.10.2015)