Lokalizacja: Sędziszów, ul. Jana Pawła II 42a (50.070310, 21.704904)
Budowa: 1741 - 1746
Budowniczy: Jan de Oppitz 
Styl: późny barok

HISTORIA. Fundatorem kościoła i klasztoru kapucynów w Sędziszowie był Michał Potocki, wojewoda podolski. Prace przy budowie kościoła prowadzone były w latach 1741-46, według projektu lwowskiego architekta Jana de Oppitz.

ARCHITEKTURA. Jest to budowla późnobarokowa, złożona z szerokiej, dwuprzęsłowej nawy i węższego, jednoprzęsłowego prezbiterium. Po obu stronach nawy znajdują się niższe kaplice, połączone z nawą wąskimi przejściami. Kościół nakryty jest dachami dwuspadowymi nad nawą i prezbiterium oraz pulpitowymi nad kaplicami bocznymi. Dwukondygnacjowa fasada kościoła jest skromna o podziałach ramowych, zwieńczona trójkątnym szczytem z krzyżem. W dolnej kondygnacji znajduje się portal wejściowy zwieńczony trójkątnym naczółkiem. Górna kondygnacja ujęta po bokach spływami wolutowymi, z dużym oknem po środku, zamkniętym łukiem segmentowym. Poniżej wnęka z obrazem patrona kościoła? w profilowanym obramieniu. Wnętrze nakryte jest sklepieniem kolebkowym z lunetami, ściany rozczłonkowane są podziałami pilastrowymi.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA jest przeważnie późnobarokowe i pochodzi z XVIII w., składają się na nie ołtarze, ambona i konfesjonały oraz inne sprzęty. W ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Antoniego Padewskiego z 2. połowy XVIII w., namalowany przez Szymona Czechowicza, a pochodzący z kościoła kapucynów w Olesku. Z innych obrazów warto wymienić malowany na desce Matki Boskiej z Dzieciątkiem w otoczeniu muzykujących aniołów z XVI/XVII w. Chór muzyczny wsparty jest na trzech arkadach filarowych.

LITERATURA

Chabierski F., Dzieje kościoła i klasztoru OO. Kapucynów w Sędziszowie Młp., Sędziszów Małopolski 1980
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Małopolskie i Podkarpacia, wyd. Arkady 2013