Lokalizacja: Katowice-Murcki, Solskiego 2 (50.198508, 19.047220)
Budowa: 1931-34
Architekt:  Zygmunt Gawlik
Styl: modernizm

HISTORIA. Kościół został zbudowany w latach 1931-34 według projektu Zygmunta Gawlika. Ten krakowski architekt który był też autorem projektu niemal równocześnie budowanej katedry w Katowicach. Wieża kościoła została wzniesiona dopiero w latach 1994-95.

ARCHITEKTURA. Modernistyczny, murowany z cegły z użyciem żelbetu. Złożony jest z centralnej nawy z obejściem, podłużnego prezbiterium i poprzedzony szerokim przedsionkiem. Fasada składa się z wysokiego siedmioarkadowego portyku oraz ze smukłej kwadratowej wieży z owalnym zwieńczeniem z krzyżem. Elewacje boczne przebite są wydłużonymi oknami o półkolistych zamknięciach. Z kolei kopuła i boczne ściany prezbiterium przeprute są okulusami. Wewnątrz nawa otoczona jest obejściem oddzielonym arkadami, wspartymi wysokich filarach podtrzymujących spłaszczoną kopułę. Wschodnia ściana prezbiterium jest zamknięta łukiem odcinkowym i silnie przeszkolona.

W WYSTROJU WNĘTRZA zwraca uwagę ogromny witraż umieszczony w latach 1961-62 w oknie prezbiterium. Witraż przedstawia scenę Ukrzyżowania Chrystusa a jego autorem jest katowicki artysta Wiktor Ostrzołek.

LITERATURA

Burno F., Świątynie nowego państwa. Kościoły rzymskokatolickie II Rzeczpospolitej, Warszawa 2012
Pilch Z., Leksykon Zabytków Górnego Śląska, Warszawa 2008
Strona internetowa: http://www.murcki.wiara.org.pl/ (dostęp 29.07.2018)