Bardejov, kostol sv. Egídia

Bardejów to niewielkie słowackie miasto położone w pobliżu granicy z Polską. dzięki wspaniałej starówce miasto zostało w 1996 r.  wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Nad rynkiem góruje okazały gotycki kościół św. Idziego. Jego budowę rozpoczęto około połowy XIV w., do 1415 r. ukończono wznoszenie korpusu zaś w 1448 r. dostawiono prezbiterium i zakrystię. W latach 1482-86 od południa dobudowano trzy kaplice. W XV w. powstała również wieża, która nie dotrwała do naszych czasów, obecna 40-metrowa konstrukcja pochodzi z końca XIX w. Inne dane kościoła to: długość 41 m, szerokość 21,6 m oraz wysokość 24 m. Kościół składa się z bazylikowego korpusu o trzech nawach i tyluż przęsłach oraz z prezbiterium o równiej wysokości i szerokości co nawa główna, zamkniętego dwubocznie. Do południowo-zachodniego narożnika korpusu przylega wieża, nakryta ostrosłupowym hełmem, z której roztacza się piękny widok na miasto i jego okolice. Kościół na zewnątrz obwiedziony jest uskokowymi przyporami, między którymi pomieszczone zostały duże ostrołukowe okna z maswerkami. Wnętrza kościoła nakryte są nieregularnymi sklepieniami sieciowymi. Arkada tęczy jest ostrołukowa, na belce tęczowej znajduje się gotycka grupa Ukrzyżowania z 1485 r. Wyposażenie wnętrza jest bardzo bogate, przeważająca ilość zabytków pochodzi z okresu średniowiecza. Wśród nich wyróżnia się zespół 11 gotyckich tryptyków, przeważnie rzeźbionych m.in. ołtarz św. Anny z końca XIV w., ołtarz Matki Boskiej Bolesnej z rzeźbą Piety z lat 1430-40 oraz jeden z cenniejszych na Słowacji, ołtarz Narodzenia Pana. Jedynym ołtarzem tablicowym jest ołtarz św. Andrzeja z poł. XV w. Z innych gotyckich zabytków warto wymienić spiżową chrzcielnicę z XV w., pastoforium kamienne oraz stalle z XV w. Przed wejściem do kościoła ustawione są dwa dzwony, z których większy 4-tonowy Urban został rzekomo wykonany przez ludwisarza z polskiego Tarnowa? w 1584 r.

Tekst umieszczony 17.10.2008

Zdjęcia z wnętrza kościoła wykonał Grzegorz Lazarowicz. Rzut poziomy pochodzi z pracy: Sakralna architektura na Slovensku, opr. zb., Komarno 1996

 LITERATURA

Bazylika mniejsza św. Idziego w Bardejovie, Koszyce br.
Pavel J., Sztuka Czechosłowacji, Warszawa 1986
Sakralna architektura na Slovensku, opr. zb., Komarno 1996