Hervartov, kostol sv. Františka z Assisi

Hervartov jest dużą wsią leżącą w pobliżu Bardiova. Znajduje się tutaj późnogotycki kościół św. Franciszka, wzniesiony w latach 1493-96. Uchodzi on za najpiękniejszy drewniany kościół rzymskokatolicki na Słowacji. W 2008 r. znalazł się w grupie drewnianych świątyń protestanckich, greckokatolickich i rzymskokatolickich Słowacji, wpisanych na W 2013 r. cerkiew została wpisana na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Wzniesiony został w konstrukcji zrębowej, z wieżą o konstrukcji słupowej. Złożony z nawy i zamkniętego trójbocznie prezbiterium, do którego przylega od północy zakrystia. Do nawy od zachodu dostawiona została wieża o pochyłych ścianach, z nadwieszaną izbicą, nakryta dachem namiotowym. Nad nawą i prezbiterium wspólny dach jednokalenicowy z wieżyczką na sygnaturkę. Wewnątrz nawa nakryta stropem płaskim, zaś prezbiterium pozornym sklepieniem z ozdobnymi żebrami, śladem XIX wiecznej restauracji. Ściany wewnątrz zdobią interesujące malowidła, pochodzące z różnych okresów. Najciekawsze sceny znajdują się na południowej ścianie nawy, pochodzą one z 1665 r. i przedstawiają m.in. Adama i Ewę w raju oraz św. Jerzego zabijającego smoka. Funkcje głównego ołtarza pełni późnogotycki tryptyk, z przedstawieniem Matki Boskiej z Dzieciątkiem w otoczeniu śś. Barbary i Katarzyny Aleksandryjskiej. W trójkątnych zwieńczeniach znajdują się wizerunki proroków, zaś skrzydła boczne to puste deski, wstawione w miejsce oryginałów, przechowywanych obecnie Budapeszcie. Z pozostałego wyposażenia warto wymienić późnogotycką, malowaną na deskach grupę Ukrzyżowania z początku XVI w., umieszczoną na belce tęczowej, gotycki obraz przedstawiający śś. Franciszka z Asyżu, Krzysztofa i Katarzynę Sieneńską z lat 1460-70 oraz barokową Ostatnią Wieczerzę z 1653 r. Warto też obejrzeć drewnianą chrzcielnicę z XVII w.

Tekst umieszczony 29.01.2009

Zdjęcia wewnątrz kościoła wykonał Grzegorz Lazarowicz.

LITERATURA

Michniewscy M. i A., Duda M., Wypych S., Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia. Przewodnik, Pruszków 2001
Pavel J., Sztuka Czechosłowacji, Warszawa 1986
Sakralna architektura na Slovensku, opr. zb., Komarno 1996