Levoča, kostol sv. Ducha, minoritov

Ze względu na mnogość zabytków ale też przez rolę ważnego ośrodka handlowego jaką odgrywała od XIV w. Lewocza nazywana bywa "słowacką Norymbergą". Wprawdzie od XVII w. następuje powolny upadek miasta, jednak nie oznacza to, że nie powstawały tu interesujące budowle. Jednym z takich obiektów jest późnobarokowy kościół franciszkanów, usytuowany tuż przy Bramie Koszyckiej. Obecny kościół zbudowany został na miejscu zniszczonej świątyni gotyckiej. Prace przy budowie rozpoczęto w 1748 r. Powstał obiekt jednonawowy z prezbiterium zamkniętym ścianą prostą. Fasada kościoła podzielona jest pilastrami i zwieńczona półkolistym szczytem ujętym wolutowymi spływami i ozdobionym dekoracją stiukową z medalionem, w którym umieszczono krzyż, serce i kotwicę, symbolizujące wiarę, miłość i nadzieję. Przy fasadzie od zachodu dobudowana jest wieża, nakryta barokowym hełmem. Pracami przy fasadzie i wnętrzu kościoła kierował prawdopodobnie preszowski architekt Gaszpar Urlespacher. Wnętrze kościoła nakryte jest sklepieniem kolebkowym, podzielonym na pola pasami wspartymi na wydatnych zdwojonych pilastrach. Autorem późnobarokowych malowideł na sklepieniu z lat 1758-63 jest słowacki malarz Andrej Ignác Trtinu. Prezbiterium wypełnia monumentalny późnobarokowy ołtarz główny z 1753 r. Jego smukłe kolumny ujmują obraz Zesłania Ducha Św., namalowany na początku XIX w. Zwraca uwagę brak elementów zwieńczenia ołtarza co wskazuje na jego nieukończoną formę. Pozostałe ołtarze i elementy wyposażenia są również późnobarokowe i doskonale współgrają z architekturą i polichromią. W nawie ustawionych jest sześć ołtarzy, z nich dwa przy ścianie tęczowej, oba poświęcone świętym franciszkańskim: św. Franciszkowi po lewej i św. Antoniemu Padewskiemu po prawej. Resztę wyposażenia stanowią: ambona, ławki i organy z lat 1767-71 wykonane przez Michała Podkonickiego, organmistrza z Bańskiej Bystrzycy.

Tekst umieszczony 22.06.2008

LITERATURA

Sakralna architektura na Slovensku, opr. zb., Komarno 1996
Strona internetowa: http://www.levoca.minoriti.sk/