Moldava nad Bodvou, kostol sv. Ducha

Najcenniejszym zabytkiem położonego w pobliżu Koszyc miasteczka Moldava nad Bodvou jest kościół św. Ducha. Ta gotycka budowla wzniesiona została w XV w. przez budowniczych ze strzechy budowlanej, wznoszącej kościół św. Elżbiety w Koszycach. Świadczy o tym piękny gotycki portal południowy kościoła, wykonany zapewne przez koszyckich kamieniarzy. W XVIII w. kościół został gruntownie przekształcony, poprzez połączenie trzech naw korpusu w jedną dużą przestrzeń nawową. Mimo tych zmian kościół nadal posiada gotycki charakter. W prezbiterium zachowało się gotyckie sklepienie krzyżowe, ostrołukowe okna ozdobione są maswerkami, zaś wspomniany ostrołukowy portal jest bogato profilowany i zwieńczony pinaklami. Kościół złożony jest z szerokiej nawy i zamkniętego trójbocznie prezbiterium. Do nawy od zachodu dostawiona jest wieża, nakryta ostrosłupowym hełmem. Skromne wyposażenie wnętrza pochodzi przeważnie z XIX w., wyróżnia się z niego neogotycki ołtarz główny z 1896 r.

 LITERATURA

Sakralna architektura na Slovensku, opr. zb., Komarno 1996