Gorysławice, miejscowość w powiecie buskim (województwo świętokrzyskie).
Obecny kościół w Gorysławicach został zbudowany w 1535 r. kosztem miejscowego proboszcza, ks. Józefa Daniłowicza na miejscu poprzedniego, drewnianego z 1430 r. Jest to obiekt późnogotycki zbudowany z kamienia, złożony z dwuprzęsłowej nawy i prezbiterium zamkniętego ścianą prostą. Do nawy od zachodu przylega barokowa kaplica zbudowano w 1676 r. z fundacji Wojciecha i Anny Żelazowskich, nakryta kopułą z latarnią. Na zewnątrz kościół opięty jest przyporami, w jedną z nich od południa wmurowano fragment kapliczki z płaskorzeźbami Chrystusa Zmartwychwstałego i Matki Boskiej Bolesnej w arkadkowych wnękach oraz datą 1644. Między przyporami okna ostrołukowe. Dachy nad nawą i prezbiterium dwuspadowe z trójkątnymi szczytami. Wewnątrz prezbiterium nakryte sklepieniem sieciowym ze zwornikami z herbami: Abdank, Odrowąż i Janina. Otwór tęczy z wykrojem w ośli grzbiet, w nim belka tęczowa z XVI w., na której krucyfiks barokowy oraz późnogotyckie rzeźby Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana Ewangelisty z 1. poł. XVI. Z prezbiterium do zakrystii prowadzi portal gotycko-renesansowy, prostokątny z laskowaniami. Ołtarz główny wczesnobarokowy z XVII w. z obrazem śś. Szczepana i Wawrzyńca z postacią fundatora w stroju kanonickim. Dwa ołtarze boczne przy tęczy barokowe z XVII w., w lewym krucyfiks barokowy a w prawym późnogotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z początku XVI w. Także w kaplicy dwa ołtarzyki barokowe z XVII w., z obrazami Chrystusa w studni i Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Ponadto w kościele ambona  barokowa z 1. poł. XVIII w., organy z 1738 r. oraz dwie płyty nagrobne z XVII w. Przy kościele znajdują się pozostałości cmentarza z zachowanymi nagrobkami z XIX w.

LITERATURA

Architektura gotycka w Polsce, pod. red. T. Mroczko i M. Arszyńskiego, Warszawa 1995
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. III, Województwo kieleckie, z. 1, Powiat buski, Warszawa 1957