Mnichów - miejscowość w powiecie jędrzejowskim (województwo świętokrzyskie).
W Mnichowie tuż przy głównej drodze łączącej Kraków z Kielcami i dalej z Warszawą znajduje się wybitny zabytek drewnianej architektury sakralnej. Kościół ten jest chyba najlepszym w Polsce przykładem przeniesienia cech późnobarokowej świątyni murowanej w drewno. Zbudowany został w latach 1767-70 z fundacji Macieja Józefa Łubieńskiego, archidiakona krakowskiego, dlatego nie dziwi nawiązanie w planie i bryle do krakowskiego kościoła św. Anny. Kościół złożony jest z trójnawowego korpusu, transeptu i zamkniętego ścianą prostą prezbiterium. Niskie nawy boczne nie zostały otwarte wnętrza, stąd dla wiernych przeznaczona jest tylko nawa główna. Nad transeptem wznosi się kopuła na ośmiobocznym tamburze, którego naroża ozdobione są pilastrami. Fasada frontowa zwieńczona jest trójkątnym szczytem, ujętym dwiema wieżami nakrytymi baniastymi hełmami z latarniami. Prosto zamknięte ściany prezbiterium i ramion transeptu zwieńczone są trójkątnymi szczytami. Nawę główną, ramiona transeptu i prezbiterium nakrywają dachy dwuspadowe, nad nawami ocznymi dachy pulpitowe, zaś nad skrzyżowaniem naw kopuła z latarnią. Z architekturą kościoła doskonale współgra jego rokokowe wyposażenie, wykonane w drewnie lipowym i modrzewiowym. Składają się na nie dwa ołtarze ustawione w ramionach transeptu a przy jego ściętych narożach po kopułą znajdują się ambona, chrzcielnica i dwa konfesjonały. Na osi fasady kościoła wznosi się dzwonnica z 1768 r.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999
Łoziński J., Pomniki sztuce w Polsce, T. 1, Małopolska, Warszawa 1985