Nowy Korczyn, miejscowość w powiecie buskim (województwo świętokrzyskie).
Pierwszy etap budowy kościoła franciszkanów w Nowym Korczynie w latach około 1260-70 związany jest z fundacją księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego i jego żony św. Kingi. Zbudowano wtedy prezbiterium oraz wzniesiono mury obwodowe korpusu nawowego świątyni do wysokości maksymalnie 4,5 m. Prace przy korpusie kościoła ukończono dopiero za sprawą króla Kazimierza Wielkiego w 1346 r. Ten zbudowany z cegły kościół do dziś zachował swą gotycką formę. Składa się z wczesnogotyckiego, trójprzęsłowego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą i nakrytego sklepieniem krzyżowo-żebrowym oraz gotyckiej nawy, w XVII w. obniżonej i nakrytej barokowym sklepieniem kolebkowym z lunetami. Przy narożniku północno-zachodnim nawy stoi dzwonnica z XVIII w. Ściany na zewnątrz kościoła opięte zostały przyporami. Fasada zachodnia z XIX w. zwieńczona jest szczytem wolutowym z pilastrami i wazonami. Kościół nakrywają wysokie dachy dwuspadowe. Wewnątrz prezbiterium od nawy oddziela ostrołukowa arkada tęczy z barokowo wygięta belką, na której umieszczono późnobarokowy krucyfiks oraz rzeźby Matki Boskiej i św. Jana Ewangelisty. Barokowy chór muzyczny wsparty jest na trzech arkadach. Z prezbiterium do zakrystii prowadzi kamienny portal ostrołukowy. Wystrój i wyposażenie wnętrza przeważnie barokowe z 2. poł. XVII w. i późnobarokowe XVIII w. Na ścianach prezbiterium polichromia figuralna ze scenami z życia św. Stanisława. Na sklepieniu nawy polichromia iluzjonistyczna malowana przez Mateusza Rejchana i Mikołaja Janowskiego w 1761 r. Ołtarz główny późnobarokowy z 1761 r. z obrazem Wskrzeszenie Piotrowina malowanym przez Mateusza Rejchana w 1763 r. W ołtarzach bocznych przy tęczy obrazy: Matki Boskiej w srebrnej sukience będący kopią obrazu z rzymskiego kościoła Santa Maria Maggiore oraz św. Sebastiana z XVIII w. Obok sześciu innych późnobarokowych ołtarzy bocznych w kościele warto zwrócić uwagę na ustawione w prezbiterium stalle z obrazami w zapleckach, przedstawiającymi cuda św. Antoniego oraz rokokową ambonę z poł. XVIII w. z obrazem Chrystusa w świątyni.

Rzut poziomy za: KZS w Polsce, T. III, Województwo kieleckie, z. 1, Powiat buski, Warszawa 1957

LITERATURA

Architektura gotycka w Polsce, pod. red. T. Mroczko i M. Arszyńskiego, Warszawa 1995
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. III, Województwo kieleckie, z. 1, Powiat buski, Warszawa 1957