Stróżyska, miejscowość w powiecie buskim (województwo świętokrzyskie).
Kościół został zbudowany w 1378 r. z fundacji Michała ze Stróżysk o czym mówi napis na tablicy erekcyjnej umieszczonej wewnątrz wieży. Ten zbudowany z piaskowca kościół, posiada gotycki korpus i masywną, trójkondygnacyjną wieżę, pochodzącą również z czasu budowy kościoła. W końcu XIX w. gotyckie prezbiterium zostało zastąpione neogotyckim, z lat 1895-96 pochodzą również dwie kaplice boczne, tworzące rodzaj transeptu. W takiej formie kościół przetrwał do naszych czasów. Ten murowany  z kamienia kościół na zewnątrz opięty jest przyporami. Do przedsionka pod wieżą prowadzą od południa i północy dwa ostrołukowe portale, nad portalem północnym umieszczona jest tarcza z herbem Półkozic opatrzonym klejnotem. Zachowały się też pierwotne okna korpusu, obustronnie rozglifione z maswerkami. Wewnątrz korpus nakryty sklepieniami wspartymi na dziesięciobocznym filarze, od zachodu krzyżowo-żebrowymi, od wschodu trójodporowymi. Arkada tęczy zamknięta jest łukiem ostrym. Wyposażenie wnętrza pochodzi głównie z XVIII w. W rokokowym ołtarzu głównym umieszczony jest późnobarokowy krucyfiks i rokokowy obraz Koronacji Matki Boskiej oraz późniejsze rzeźby świętych. Rokokowe są również ołtarze boczne, ustawione przy tęczy z XVIII-wiecznymi obrazami Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Józefa oraz ambona i drewniany chór muzyczny, który posiada wygięty parapet i wsparty jest na czterech słupach.

LITERATURA

Architektura gotycka w Polsce, pod. red. T. Mroczko i M. Arszyńskiego, Warszawa 1995
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. III, Województwo kieleckie, z. 1, Powiat buski, Warszawa 1957