Sulisławice, miejscowość w powiecie sandomierskim (województwo świętokrzyskie).
W tej niewielkiej miejscowości położonej kilka kilometrów na południe od Klimontowa zachowały się znaczące fragmenty późnoromańskiego kościoła. Został on zbudowany w 2. połowie XIII w. Na takie datowanie wskazuje zachowany detal architektoniczny. Z tamtego kościoła przetrwały mury zachodniej części nawy do wysokości około 4 metrów. Nie wiadomo jak rozwiązane było jego prezbiterium. W południowej elewacji zachował się późnoromański portal, zamknięty półkolistą profilowaną archiwoltą. Z kolei w zachodniej ścianie znajduje się rozglifiony, półkoliście zamknięty, dawny otwór okienny. Około 1600 r. kościół został przebudowany i uzyskał obecny kształt. Dziś jest to budowla złożona z nawy i niewyodrębnionego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. Do prezbiterium od północy przylega zakrystia. Kościół nakrywa dach dwuspadowy o wspólnej kalenicy z barokową wieżyczką na sygnaturkę z latarnią. Wnętrze kościoła nakryte jest stropem płaskim o ściętych krawędziach. Wyposażenie wnętrza jest przeważnie barokowe i składają się na nie m.in. ołtarz główny i ambona. W dawnej zakrystii mieści się niewielka ekspozycja poświęcona oddziałom partyzanckim działającym na tym obszarze w czasie II wojny światowej. Tuż obok starego kościoła wznosi się okazała bryła neogotyckiej świątyni zbudowanej w latach 1871-1888.

Rzut poziomy kościoła za Świechowski Z., Katalog architektury romańskiej w Polsce, Warszawa 2009

LITERATURA

Świechowski Z., Katalog architektury romańskiej w Polsce, Warszawa 2009
Strona internetowa: http://www.sulislawice.pl