Szydłów, miejscowość w powiecie staszowskim (województwo świętokrzyskie).
Na początku 2. poł. XIV w. w Małopolsce powstało kilka kościołów fundowanych przez króla polskiego Kazimierza Wielkiego w zamian za zdjęcie z niego klątwy rzuconej po zabójstwie kanonika Marcina Baryczki. Jednym z tych kościołów ekspiacyjnych jest kościół św. Władysława w Szydłowie. Wzniesiony został około 1355 r. z cegły i z użyciem piaskowca do detali architektonicznych. Na przestrzeni wieków kościół ulegał znacznym przekształceniom, jednak największe straty poniósł w czasie działań wojennych 1944 r. Szybko został jednak odbudowany a w latach 1957-58 przywrócono mu pierwotny gotycki wygląd. Obecnie jest to dwunawowa hala z dwuprzęsłowym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium oraz z przybudowanymi od północy: kaplicą barokową i gotycką zakrystią. Ściany na zewnątrz opięte zostały uskokowymi przyporami oraz obwiedzione gzymsami: cokołowym, kapnikowym i koronującym. Kościół nakrywają wysokie dachy dwuspadowe, nad nawą z barokową w formie wieżyczką na sygnaturkę z latarnią. Zachodni szczyt rozczłonkowany jest blendami. Poniżej do wnętrza świątyni prowadzi gotycki portal, uskokowy i ostrołukowy. Znajdują się w nim drzwi ozdobione okuciami przypominającymi gwiazdę Dawida. Znacznie mniej okazały jest zamurowany portal południowy. Wnętrze rozjaśniają duże ostrołukowe okna. Sklepienie dwunawowego korpusu wsparte jest na dwóch zrekonstruowanych, ośmiobocznych filarach. Jedyne oryginalne sklepienie gotyckie zachowało się w zakrystii. Arkada tęczy posiada ostrołukowy wykrój. Zabytkowe wyposażenie kościoła jest dość skromne. Warto zwrócić uwagę na późnorenesansowy ołtarz główny z XVII w., w którym znajdują się późnogotyckie rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Jana Ewangelisty z 1. ćw. XVI w., barokowe obrazy śś. Kazimierza i Floriana oraz XIX-wieczny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Tuż obok kościoła stoi gotycka dzwonnica przerobiona z baszty miejskiej zbudowanej jeszcze w 2. poł. XIV w.

Tekst umieszczony 27.01.2007

LITERATURA

Architektura gotycka w Polsce, pod. red. T. Mroczko i M. Arszyńskiego, Warszawa 1995
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. III, Województwo kieleckie, z. 1, Powiat buski, Warszawa 1957