Eger, Szent Antal Minorita templom

Lokalizacja: Eger,  Dobó István tér 4, 47.901944, 20.3775
Budowa: 1758-1773 
Architekt: Kilian Ignaz Dientzenhofer
Styl: późny barok

W samym centrum Egeru na Placu Istvana Dobo, znajduje się kościół franciszkanów, uważany za najpiękniejszą barokową świątynię na Węgrzech.

HISTORIA. Franciszkanie przybyli do Egeru już w XIII w. Zbudowali kościół i klasztor, który pod okupacją turecką w latach 1596-1687 został zamieniony na meczet. W 1712 r. kościół uległ zniszczeniu w czasie powodzi. Obecny kościół został wzniesiony w latach 1758-73 a jego autorstwo przypisywane jest wybitnemu architektowi czeskiego baroku Kilianowi Ignazowi Dientzenhoferowi.

ARCHITEKTURA. Późnobarokowy kościół złożony jest z dwuprzęsłowej nawy, transeptu i prezbiterium zamkniętego ścianą prostą o zaokrąglonych narożach. Nawę poprzedza fasada rozczłonkowana pilastrami i kolumnami ze środkową wypukłą częścią ujętą po bokach dwiema wysokimi na 57 metrów wieżami. Środkową część dolnej kondygnacji ujmują pary kolumn, między nimi znajduje się portal wejściowy a nad nim duże okno. W środkowej części górnej kondygnacji umieszczona jest tablica z łacińskim napisem a powyżej faliste zwieńczenie z posągiem św. Antoniego z Padwy. Wieże czworoboczne, opięte pilastrami  i przeprute oknami, nakrywają barokowe hełmy. Kościół nakrywają dachy dwuspadowe o wspólnej kalenicy. Wewnątrz kościół posiada układ ścienno-filarowy, ze skośnie ustawionymi filarami  wspierającymi sklepienia w typie czeskiej kapy.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA kościoła jest późnobarokowe i w całości pochodzi z okresu budowy kościoła. Na sklepieniu nawy i prezbiterium zwraca uwagę iluzjonistyczna polichromia wykonana przez Mártona Raindla z Pressburga (dziś Bratysława) w latach 1769-70. Warto też obejrzeć liczne ołtarze oraz ambonę i stalle. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz św. Antoniego Padewskiego z 1771 r. namalowany przez Janosa Krackera.

Rzut poziomy za: Barucki T., Architektura Węgier, Kraków 1998
Zdjęcia wnętrza wykonał Andrzej Mleczko

LITERATURA

Barucki T., Architektura Węgier, Kraków 1998
Rusin W., Węgry. Praktyczny przewodnik, Bielsko-Biała 2014
Szwajdo J., Węgry. Przewodnik krajoznawczy, wyd. BOSZ, 2014