Eger, Szent Antal Minorita templom

Lokalizacja: Eger,  Dobó István tér 4, 47.901944, 20.3775
Budowa: 1758-1773 
Architekt: Kilian Ignaz Dientzenhofer
Styl: późny barok

W samym centrum Egeru na Placu Istvana Dobo, znajduje się kościół franciszkanów, uważany za najpiękniejszą barokową świątynię na Węgrzech.

HISTORIA. Franciszkanie przybyli do Egeru już w XIII w. Zbudowali kościół i klasztor, który pod okupacją turecką w latach 1596-1687 został zamieniony na meczet. W 1712 r. kościół uległ zniszczeniu w czasie powodzi. Obecny kościół został wzniesiony w latach 1758-73 a jego autorstwo przypisywane jest wybitnemu architektowi czeskiego baroku Kilianowi Ignazowi Dientzenhoferowi.

ARCHITEKTURA. Późnobarokowy kościół złożony jest z dwuprzęsłowej nawy, transeptu i prezbiterium zamkniętego ścianą prostą o zaokrąglonych narożach. Nawę poprzedza fasada rozczłonkowana pilastrami i kolumnami ze środkową wypukłą częścią ujętą po bokach dwiema wysokimi na 57 metrów wieżami. Środkową część dolnej kondygnacji ujmują pary kolumn, między nimi znajduje się portal wejściowy a nad nim duże okno. W środkowej części górnej kondygnacji umieszczona jest tablica z łacińskim napisem a powyżej faliste zwieńczenie z posągiem św. Antoniego z Padwy. Wieże czworoboczne, opięte pilastrami  i przeprute oknami, nakrywają barokowe hełmy. Kościół nakrywają dachy dwuspadowe o wspólnej kalenicy. Wewnątrz kościół posiada układ ścienno-filarowy, ze skośnie ustawionymi filarami  wspierającymi sklepienia w typie czeskiej kapy.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA kościoła jest późnobarokowe i w całości pochodzi z okresu budowy kościoła. Na sklepieniu nawy i prezbiterium zwraca uwagę iluzjonistyczna polichromia wykonana przez Mártona Raindla z Pressburga (dziś Bratysława) w latach 1769-70. Warto też obejrzeć liczne ołtarze oraz ambonę i stalle. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz św. Antoniego Padewskiego z 1771 r. namalowany przez Janosa Krackera.

Rzut poziomy za: Barucki T., Architektura Węgier, Kraków 1998
Zdjęcia wnętrza wykonał Andrzej Mleczko

LITERATURA

Barucki T., Architektura Węgier, Kraków 1998
Mehling M., Knaurs Kulturführer in farbe Ungarn, München 1996

Rusin W., Węgry. Praktyczny przewodnik, Bielsko-Biała 2014
Szwajdo J., Węgry. Przewodnik krajoznawczy, wyd. BOSZ, 2014