Firenze, chiesa di S. Giovannino degli Scolopi

Pierwotnie na tym miejscu istniała kaplica poświęcona św. Janowi Ewangeliście. Po przybyciu do Florencji jezuitów w 1557 r. książę Kosma I z rodu Medyceuszy przekazał im tę kaplicę na własność. Już w 1579 r. jezuici rozpoczęli budowę obecnego kościoła według projektu architekta Bartolomeo Ammannati. Architektura kościoła, podobnie jak wiele innych jezuickich świątyń wznoszonych w tym i późniejszym okresie nawiązywała do rzymskiego Il Gesu. Prace budowlane ukończono w 1584 r. Niedługo potem zbudowano też kolegium jezuickie. Po kasacie zakonu jezuitów w 1775 r. świątynię i budynki kolegium przejęli pijarzy. Kościół złożony jest z szerokiej nawy ujętej po bokach parami kaplic oraz z niewielkiego kwadratowego prezbiterium. Fasada frontowa kościoła jest dwukondygnacjowa, rozczłonkowana parami korynckich półkolumn, między którymi w dolnej kondygnacji znajduje się portal główny i dwie puste półkoliste wnęki. Górna kondygnacja ujęta jest spływami i obeliskami, w środkowym polu mieści się duże okno. Całość wieńczy okazały trójkątny fronton. Elewacje boczne świątyni pozbawione są jakichkolwiek dekoracji, kościół nakrywa dach dwuspadowy. Wewnątrz nawa nakryte jest sklepieniem kolebkowym z lunetami, prezbiterium nakrywa kopuła. Ściany rozczłonkowane są jońskimi pilastrami, między którymi umieszczone są półkoliste wnęki z posągami świętych. Prezbiterium i kaplice otwarte są do nawy półkolistymi arkadami. nad arkadą prezbiterium znajduje się trójkątny fronton z płaskorzeźbionym okiem opatrzności. Chociaż w S. Giovannino nie znajdziemy dzieł najwybitniejszych włoskich mistrzów z okresu XVII i XVIII w. to jednak obrazy i rzeźby znajdujące się w bocznych kaplicach prezentują wysoki poziom artystyczny i są reprezentatywne dla ówczesnej sztuki florenckiej. Warto zajrzeć do drugiej kaplicy po lewej stronie, gdzie architekt kościoła Bartolomeo Ammannati i jego żona zostali przedstawieni w obrazie Spotkanie Chrystusa z kobietą kananejską. W tej kaplicy małżonkowie zostali pochowani.

LITERATURA

Strona internetowa: https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Giovannino_degli_Scolopi