Assisi, chiesa di San Pietro

Lokalizacja: Asyż, Piazza S. Pietro, 1/B (43.071530, 12.608328)
Budowa: koniec XII w. - 1268
Styl: romanizm

HISTORIA. Początki kościoła św. Piotra w Asyżu sięgają X w. kiedy to został zbudowany przez benedyktynów. W wyniku przebudowy rozpoczętej w końcu XII w. i ukończonej w 1268 r. kościół uzyskał swoją obecną formę.

ARCHITEKTURA. Późnoromański kościół posiada pewne elementy, zapowiadające styl gotycki. Złożony jest z trójnawowego korpusu, transeptu i krótkiego prezbiterium zamkniętego półkolista apsydą. Do północnego ramienia transeptu przylega kwadratowa kaplica. Od północy do prezbiterium przylega kwadratowa dzwonnica, przepruta w górnej części dużymi oknami, zamkniętymi półkoliście. Dzwonnica zwieńczona jest gzymsem arkadkowym i nakryta jest spłaszczonym dachem ostrosłupowym. Fasada kościoła ma kształt regularnego prostokąta, jest dwukondygnacjowa, rozdzielona gzymsem i trójosiowa, podzielona pionowymi lizenami. W środkowej części dolnej kondygnacji znajduje się duży portal o półkolistej archiwolcie, z dwoma lwami usadowionymi po bokach na kamiennych postumentach. W bocznych polach znajdują się dwa mniejsze portale, także o półkolistych zamknięciach. W górnej kondygnacji znajdują się rozety wypełnione maswerkami, z których największa jest środkowa. Nad skrzyżowaniem naw wznosi się kopuła z latarnią. Nad prezbiterium i transeptem wznosi się wspólny dach dwuspadowy, nawę główną nakrywa także dach dwuspadowy, nawy boczne nakryte są zaś dachami jednospadowymi. Wewnątrz nawa główna otwarta jest do naw bocznych półkolistymi arkadami wspartymi na kwadratowych filarach, arkady transeptu są już ostrołukowe. Dachy wewnątrz nawy głównej podtrzymują szerokie ostrołukowe arkady.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Kościół posiada dość skromne wyposażenie wnętrza. Jedynie w kaplicy Najświętszego sakramentu podziwiać możemy gotycki tryptyk XV-wiecznego malarza Matteo da Gualdo. W głównym ołtarzu znajdują się szczątki pierwszego biskupa Asyżu – Wiktoryna.

LITERATURA

Strona internetowa: http://www.visit-assisi.it