obecnie Najświętszego Serca Jezusowego

Bukowo Morskie, miejscowość w powiecie sławieńskim (województwo zachodniopomorskie).
W 1248 r. książę pomorski Świętopełk ofiarował cystersom z Dargun w Meklemburgii wsie Boryszewo i Przystawy na założenie klasztoru. W 1252 r. rozszerzył darowiznę o kolejne wsie, wśród nich Bukowo. Wiadomo, że pierwsi cystersi przebywali w Bukowie już w 1262 r. Opactwo w Bukowie istniało do 1535 r. kiedy to uległo kasacie. Likwidacja i sekularyzacja opactwa była skutkiem wprowadzenia w księstwie Pomorskim reformacji i uznania za obowiązującą religię protestancką. Od tego czasu kościół pełnił funkcje świątyni parafialnej. W 1964 r. został przekazany wiernym kościoła polskokatolickiego. Obecny kościół powstawał w trzech etapach. Najpierw w 1. połowie XIV w. wzniesiono mury obwodowe prezbiterium i korpusu nawowego. Następnie w 1. połowie XV w. kościół został nakryty sklepieniami, wreszcie na przełomie XV/XVI w. zbudowano wieżę i zakrystię. Jest to budowla gotycka, złożona z czteroprzęsłowego halowego korpusu i krótkiego, zamkniętego pięciobocznie prezbiterium. Do korpusu od zachodu przylega wieża, zaś od północy zakrystia. Na zewnątrz kościół opięty jest przyporami dwuuskokowymi i nakryty dachami dwuspadowymi, które przedziela trójkątny szczyt ze sterczynami. Wieża jest kwadratowa, trójkondygnacyjna, z kruchtą w przyziemiu, nakryta hełmem ostrosłupowym. Zachowały się trzy gotyckie portale prowadzące do wnętrza: od zachodu, północy i południa, ten ostatni ozdobiony jest profilowana kształtką. Ściany wewnątrz kościoła rozczłonkowane są jednouskokowymi arkadami, w prezbiterium węższymi. Prezbiterium nakryte jest sklepieniem gwiaździstym o sześciu ramionach gwiazdy ośmioramiennej, w nawa głównej sklepienia gwiaździste czteroramienne, zaś w nawach bocznych krzyżowo-żebrowe. Arkada tęczy ostrołukowa, łuki arkad międzynawowych zamknięte analogicznie i wsparte na czworobocznych filarach o zaokrąglonych krawędziach. Wewnątrz obejrzeć można: późnogotycki tryptyk, gotyckie epitafium i renesansowa ambona z XVII wieku.

LITERATURA

Architektura gotycka w Polsce, pod red. T. Mroczko i M. Arszyńskiego, Warszawa 1995
Strona internetowa: http://www.szlakcysterski.org/