Maszewo, miejscowość w powiecie goleniowskim (województwo zachodniopomorskie).
Obecny kościół został zbudowany w 1. połowie XV w. z wykorzystaniem części murów starszej XIII w. świątyni, z której pochodzi dolna część wieży oraz fragmenty murów w zachodnich elewacjach naw. Po 1534 r. kościół został przejęty przez protestantów. Był kilka razy remontowany i przekształcany. Od 1945 r. znalazł się ponownie w rękach katolików. Jest to obiekt gotycki, który jak wiele pomorskich świątyń zbudowany został z kamienia i cegły. Złożony jest z trójnawowego, trójprzęsłowego halowego korpusu i dwuprzęsłowego prezbiterium, zamkniętego pięciobocznie. Od zachodu do korpusu dostawiona jest kwadratowa wieża, zaś od północy do prezbiterium przylega zakrystia. Na zewnątrz kościół opięty jest uskokowymi przyporami, między którymi rozmieszczone zostały trójdzielne okna ostrołukowe. Korpus i prezbiterium nakrywa dach dwuspadowy, znacznie wyższy nad korpusem. Wieża w przyziemiu wykonana jest z kamienia, wyższe kondygnacje zbudowane zostały z cegły i ozdobione są potrójnymi ostrołukowymi blendami. Najwyższa ośmioboczna kondygnacja jest drewniana i nakrywa ją ostrosłupowy hełm. Do wnętrza od zachodu, północy i południa prowadzą trzy gotyckie portale ostrołukowe. Wewnątrz nawę główną i prezbiterium nakrywają sklepienia gwiaździste, w nawach bocznych sklepienia krzyżowo-żebrowe. Nawa główna otwarta do naw bocznych ostrołukowymi arkadami wspartymi na ośmiobocznych filarach. Wśród neogotyckiego wyposażenia wyróżnia się późnogotycki krucyfiks z początku XVI w.

Rzut poziomy za: Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Arkady 2012

LITERATURA

Architektura gotycka w Polsce, pod red. T. Mroczko i M. Arszyńskiego, Warszawa 1995
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Arkady 2012
Strona internetowa: http://maszewo.eparafia.pl/