Lokalizacja: Toruń, ul. Bażyńskich 19 (53.022074, 18.617333)
Budowa: 1929-1930
Architekt: Kazimierz Ulatowski
Styl: modernizm z nawiązaniem do klasycyzmu

HISTORIA. Kościół został zbudowany w latach 1929-30 według projektu Kazimierza Ulatowskiego. W 2004 r. przy kościele wzniesiono dzwonnicę.

ARCHITETURA. Kościół modernistyczny nawiązujący do rzymskiego Panteonu. Posiada układ centralny, złożony z owalnej nawy o średnicy 30 m, nakrytej żelbetową kopułą z latarnią i poprzedzony szerokim przedsionkiem z pomieszczeniami na piętrze. Od południa do kościoła dobudowane są pomieszczenia zakrystyjne. Fasada trójdzielna, z płaskorzeźbą Chrystusa Króla w środkowym polu, wykonaną przez Ignacego Zelka. W bocznych polach dwa rzędy prostokątnych okiem. W przyziemiu fasady znajdują się trzy portale wejściowe. Wewnątrz kopułę podtrzymuje szesnaście przyściennych filarów betonowych, ozdobionych doryckimi kapitelami. Między filarami znajdują się płytkie półkoliste wnęki i dwie głębsze na pomieszczenie ołtarzy bocznych. Kopuła pokryta jest kasetonami. Wypukły chór muzyczny wsparty jest na dwóch potężnych kanelowanych kolumnach.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. W ołtarzu głównym umieszczony jest duża rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego. W kaplicach bocznych ustawione są ołtarze Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W ołtarzach bocznych Pod chórze zawieszone są stacje Męki Pańskiej wykonane przez Ignacego Zelka. Na chórze ustawione są organy wykonane w 1935 r. w firmie Sauera, w 1946 r. powiększone do 14 głosów.

Przed kościołem ustawiony jest pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykonany w 2017 r.

LITERATURA

Burno F., Świątynie nowego państwa. Kościoły rzymskokatolickie II Rzeczpospolitej, Warszawa 2012
Strona internetowa: http://www.chrystuskrol.diecezja.torun.pl (dostęp 18.02.2021)
Strona internetowa: https://www.niedziela.pl/artykul/47091/nd/Kosciol-Chrystusa-Krola-na-Mokrem-w (dostęp 18.02.2021)