Kutná Hora, Kostel svatého Jakuba

Lokalizacja:  Kutna Hora, Jakubská, 284 01 (49.948373, 15.267637)
Budowa:  1330-1420
Styl:  gotyk

HISTORIA. Kościół zbudowany został w latach 1330-1420. Prezbiterium zostało ukończone w 1350 r., zaś nawa była budowana w kilku etapach z przerwami spowodowanymi wojnami husyckimi. W ostatnim etapie budowy czynni byli budowniczowie ze strzechy Parlerów, wznoszący ogromny kościół św. Barbary. W 1. połowie XV w. kościół został przejęty przez husytów i odzyskany przez katolików w 1620 r. po bitwie pod Białą Górą.

ARCHITEKTURA. Gotycki kościół złożony jest z trójnawowego, czteroprzęsłowego halowego korpusu poprzedzonego masywem wieżowym oraz trójprzęsłowego, zamkniętego trójbocznie prezbiterium. Korpus od zachodu poprzedzony jest dwiema kwadratowymi wieżami, z których północna wysoka jest na 80 metrów i nakryta barokowym hełmem. Wieża południowa jest znacznie niższa, nie ukończona i nakryta namiotowym daszkiem. Między wieżami umieszczone jest wielkie okno ostrołukowe z płomienistym maswerkiem z około 1400 r. Poniżej dwudzielny portal główny, ostrołukowy i uskokowy z maswerkiem w tympanonie. Elewacje boczne kościoła opięte są przyporami, między którymi rozmieszczone są lancetowate ostrołukowe okna z maswerkami. Kościół nakrywają dachy dwuspadowe. Wnętrza nakryte są sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, wysokimi na 19 metrów w korpusie nawowym wspartymi na smukłych czworobocznych filarach. Wewnątrz między wieżami umieszczona jest empora organowa. W zakończeniach naw bocznych znajdują się kaplica, nakryte emporami.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA jest przeważnie barokowe ale zachowały się też zabytki gotyckie. Barokowy ołtarz główny wykonany został w latach 1677-78. Są w nim umieszczone obrazy: Śmierć św. Jakuba, namalowany przez Františka Xavera Palko w polu głównym oraz Świętej Trójcy namalowany przez praskiego malarza Petera Brandla. Cennymi zabytkami sztuki gotyckiej są stalle z 1484 r. ustawione w prezbiterium oraz predella z 1515 r., pochodząca z niezachowanego ołtarza.

Rzut poziomy za: Umělecké památky Čech, Praha 1977

LITERATURA

Kulich J., Kutna Hora. Kościół św. Barbary i miasto, wyd. Gloriet (wydanie polskie)
Umělecké památky Čech 1-4, pod. red E. Poche, Praha 1977
Pavel J., Sztuka Czechosłowacji, Warszawa 1986
Strona internetowa: https://destinace.kutnahora.cz/d/kosciol-sw-jakuba (dostęp 18.06.2019)