Kutná Hora, Kostel Panny Marie Na Náměti

Lokalizacja:  Kutna Hora, Na Náměti (49.950098, 15.273093)
Budowa:  3. ćwierć XIV w.
Styl:  gotyk

HISTORIA. Kościół został zbudowany w 3. ćwierci XIV w. W 1470 r. nakryto sklepieniem prezbiterium, zaś w latach 1509-12 nakryto sklepieniem korpus. W 1490 ukończono wieżę.

ARCHITEKTURA. Kościół złożony jest z trójnawowego, trójprzęsłowego korpusu halowego oraz z wydłużonego trójprzęsłowego prezbiterium, zamkniętym trójbocznie. Od zachodu do korpusu dostawiona jest kwadratowa wieża a do prezbiterium od północy przylega zakrystia. Elewacje kościoła opięte są uskokowymi przyporami, między którymi znajdują się ostrołukowe lancetowate okna trójdzielne z maswerkami. Kościół nakryty jest dachami dwuspadowymi. Wewnątrz  prezbiterium nakryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym, nawy nakrywają sklepienia sieciowe wsparte na sześciu filarach. Nawa główna kościoła otwarta jest do naw bocznych ostrołukowymi arkadami. W przyziemiu wieży neogotycki portal z końca XIX w.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. W prezbiterium ustawiony jest tryptyk późnogotycki z 2. ćwierci XV w., z obrazem Zwiastowania NMP w polu głównym, namalowanym przez Mistrza Diviša z Litomierzyc. Późnogotyckie tryptyki ustawione są także w nawach bocznych. W nawie północnej znajduje się malowany tryptyk z około 1530 r. z obrazem św. Anny Samotrzeć w polu środkowym. Tryptyk w nawie południowej posiada neogotyckie obramienie. W jego polu głównym umieszczony jest obraz Wniebowzięcia NMP z 1525 r. Wysokiej klasy  zabytkiem jest wspaniała późnogotycka ambona z baldachimem z lat 1513-32 o bogatej dekoracji rzeźbiarskiej, której autorem jest być może Wendel Rosskopf. W kościele pochowany został wybitny czeski malarz późnego baroku Peter Brandl (zm. 1735). W oknach nawy znajdują się dwa piękne, zapewne secesyjne witraże z przełomu XIX i XX w. ozdobione dekoracją roślinną.

Rzut poziomy za: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Panny_Marie_Na_Náměti

LITERATURA

Kulich J., Kutna Hora. Kościół św. Barbary i miasto, wyd. Gloriet (wydanie polskie)
Umělecké památky Čech 1-4, pod. red E. Poche, Praha 1977
Pavel J., Sztuka Czechosłowacji, Warszawa 1986