Berlin - Mitte, Französische kirche

Lokalizacja:  Berlin - Mitte, Gendarmenmarkt 5 (52.514366, 13.392457)
Budowa: 1701-1705, 1780-1785
Architekt: Luis Cayard, Abraham Quesnay, Carl Freidrich Gontard
Styl: klasycyzm

HISTORIA. Kościół zbudowany został w latach 1701-1705 dla uciekających z Francji hugenotów, według projektu Luisa Cayarda i Abrahama Quesnaya. Wzorowany był na głównym kościele hugenotów we Francji w Charenton-Saint-Maurice, zniszczonego w 1688 r. W latach 1780-1785 r. wzniesiono przy kościele wieżę według projektu Carla Freidricha Gontarda. Podobnie jak w przypadku bliźniaczego kościoła niemieckiego, wieża nie pełni funkcji sakralnej ale została wzniesiona z inicjatywy króla pruskiego Fryderyka II aby stworzyć układ urbanistyczny, wzorowany na rzymskim Piazza del Popolo. W 1935 r. w wieży otwarto wystawę o historii francuskich hugenotów, która obecnie funkcjonuje jako Muzeum Hugenotów. W 1944 r. kościół francuski został poważnie uszkodzony, zniszczeniu uległ także hełm wieży. Odbudowa kościoła i wieży zakończyła się w 1984 r.

ARCHITEKTURA. Klasycystyczny kościół złożony jest z nawy i wysokiej wieży. Nawa zbudowana na planie elipsy o ścianach przeprutych dużymi, odcinkowymi oknami. Ujęta z trzech stron wysuniętymi portykami, zwieńczonymi trójkątnymi tympanonami. Całość nakrywa dach czterospadowy. Wieża w dolnej części ujęta jest trzema potężnymi sześciokolumnowymi portykami, zwieńczonymi tympanonami. Górna część wieży posiada formę smukłego owalu, opiętego kolumnami podtrzymującymi gzyms z balustradą i nakrytego kopułą. Wewnątrz ściany nawy opięte są parami pilastrów.

LITERATURA

Adamiak J., Pillep R., Zabytki architektury i sztuki NRD, Warszawa 1989
Czupryna J. M., Ptaszyńska M., Berlin. Przewodnik, Expressmap 2015
Mehling M., Knaurs Kulturführer in farbe Berlin, München 1992