Katedra Polowa Wojska Polskiego

Lokalizacja:  Warszawa-Stare Miasto, Długa 13 (52.248894, 21.006915)
Budowa: 1660-1681
Styl:  barok

HISTORIA. Pijarzy przybyli do Warszawy w 1642 r. Obecny kościół zbudowany został w latach 1660-1681 z fundacji króla polskiego Jana II Kazimierza Wazy i Małgorzaty Kotowskiej, stolnikowej wyszogrodzkiej. Pracami wykończeniowymi, prowadzonymi do 1712 r. kierował Jakub Fontana. Po kasacie klasztoru w 1835 r. kościół przejęły władze carskie zamieniły go na cerkiew prawosławną według projektu Antonio Corazziego i Andrzeja Gołońskiego. Po odzyskaniu niepodległości Oskar Sosnowski w latach 1922-1927 przywrócił kościołowi pierwotną barokową formę. Kościół został zniszczony w 1944 r. w czasie powstania warszawskiego, następnie odbudowany w latach 1946-60 według projektu Leona Marka Suzina. Od 1991 r. świątynia pełni funkcję Katedry Polowej Wojska Polskiego.

ARCHITEKTURA. Jest to budowla barokowa, złożona z nawy ujętej po obu bokach symetrycznymi kaplicami, transeptu i węższego od nawy prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. W fasadzie dominuje część środkowa, która jest wyższa i szersza od części bocznych, z którymi połączona jest spływami, zakończonymi postumentami z wazonami. Część środkowa ujęta jest parami pilastrów i zwieńczona przełamanym trójkątnym frontonem. Między parami pilastrów znajduje się duża półkolista wnęka, mieszcząca portal wejściowy a powyżej duże okno, także zamknięte półkoliście. Za fasadą nieco cofnięte, posadowione są dwie kwadratowe wieże, nakryte hełmami w kształcie obelisków zwieńczonych krzyżami. Nawę i prezbiterium nakrywają dachy dwuspadowe. Wewnątrz nawa nakryta jest sklepieniem kolebkowym.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Większość wyposażenia jest współczesna i powstała po podniesieniu kościoła do godności Katedry Polowej. Wtedy to urządzono kaplicę Katyńską i kaplicę Matki Bożej Ostrobramskiej, których wyposażenie upamiętnia bohaterstwo i ofiarę polskiego żołnierza. Z nowych dzieł warto też zobaczyć drzwi spiżowe ze scenami najważniejszych w historii Polski bitew, wykonane w 1994 r. przez Andrzeja Renesa oraz umieszczoną w kruchcie rzeźbę Chrystusa Wszystkich Zaginionych, wykonaną przez Maksymiliana Biskupskiego. Z zabytków warto wymienić obrazy śląskiego malarza Michaela Willmana, przewiezione do kościoła ze Śląska (opactwo w Lubiążu?) oraz organy których fragmenty pochodzą z kościoła łaski w Kamiennej Górze. W kryptach pod kościołem pochowani zostali m.in. Maciej Kazimierz Sarbiewski (zm. 1640), jezuita, wybitny barokowy poeta i kaznodzieja króla Władysława IV oraz Stanisław Konarski (zm. 1773), pijar, założyciel Collegium Nobilium. W podziemiach katedry mieści się nowoczesne Muzeum Ordynariatu Polowego z interesującymi zbiorami.

LITERATURA

Żabicki J., Leksykon zabytków Mazowsza i Podlasia, Arkady 2010
Strona internetowa: http://www.katedrapolowa.pl/html.php (dostęp 18.02.2014)
Strona internetowa:http://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_Polowa_Wojska_Polskiego_w_Warszawie (dostęp 18.02.2014)