Wien, Paulanerkirche (kirche hl. Elisabeth)

Lokalizacja: Wiedeń - Wieden, Pulanergasse 6 (48.196073, 16.367418)
Budowa: 1627-1651, odbudowa 1683-1686
Styl: barok

HISTORIA. Paulinów sprowadził do Wiednia cesarz Ferdynand II w 1626 r. Już w następnym roku zakonnicy rozpoczęli budowę kościoła, który powstał w latach 1627-1651. Kościół ten został spalony przez Turków w czasie oblężenia miasta w 1683 r. W tym samym roku rozpoczęła się jego odbudowa, która potrwała do 1686 r. Wieżę zbudowano w 1717 r. W 1796 r. klasztor został zniesiony. Obecnie kościół pełni funkcję świątyni parafialnej.

ARCHITEKTURA. Wczesnobarokowy kościół złożony jest z trójprzęsłowej nawy ujętej po bokach rzędami kaplic oraz krótkiego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. Prezbiterium i nawę nakrywa dach dwuspadowy, nad kaplicami dachy jednospadowe. Na zakończeniu wschodniej nawy wznosi się kilkukondygnacyjna wieża, nakryta barokowym hełmem z latarnią. Fasada kościoła jest trójosiowa i dwukondygnacjowa, podzielona pilastrami i rozdzielona wydatnym gzymsem. W środkowym polu dolnej kondygnacji znajduje się portal główny, zwieńczony trójkątnym naczółkiem. W bocznych polach mieszczą się wąskie portale a nad nimi półkoliste wnęki z posągami świętych. Górna kondygnacja z zegarem ujęta jest spływami wolutowymi i zwieńczona trójkątnym szczytem z posągami świętych. Wewnątrz ściany kościoła podzielone są pilastrami wspierającymi obiegający gzyms. Kaplice otwarte są do nawy półkolistymi arkadami. Nawa główna i prezbiterium nakryte są sklepieniami kolebkowymi z lunetami. Chór muzyczny wsparty jest na potrójnej arkadzie.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA są przeważnie barokowe. Fresk na sklepieniu prezbiterium przedstawia św. Trójcę i jest dziełem Carla Carlone z lat 1720-1730.  Architektoniczny ołtarz główny z 1718 r. ujęty jest parami kolumn i ozdobiony kilkoma posągami świętych i aniołów. W polu środkowym znajduje się obraz Aniołów Stróżów z połowy XIX w. W drugim ołtarzu po lewej stronie umieszczony jest obraz Ukrzyżowania, namalowany przez Johanna Michaela Rottmayra, ważnego malarza austriackiego baroku. W najbliższym wejścia lewym ołtarzu znajduje się obraz św. Anny a na jednym z dwóch małych obrazków ustawionych na mensie przedstawiony jest wizerunek polskiego świętego Stanisława Kostki. Ambona posiadająca bogatą dekorację wykonana została w 1690 r.

LITERATURA

Gostyński W., Wiedeń. Przewodnik, Warszawa 1985
Strona internetowa: https://de.wikipedia.org/wiki/Paulanerkirche (Wien)