Wien, Mariahilfer Kirche

Lokalizacja: Wiedeń - Mariahilf, Barnabitengasse 14 (48.199005, 16.353062)
Budowa: 1686-1689, przebudowany 1711-26
Architekt: Sebastiano Carlone
Styl: barok

HISTORIA. W 1660 r. na miejscu obecnego kościoła powstała drewniana kaplica, w której umieszczono łaskami słynący obraz Matki Bożej Wspomożenie Wiernych. W 1669 r. drewniana kaplica została zastąpiona murowaną, którą w 1683 r. zniszczyli Turcy podczas oblężenia Wiednia. Na jej miejscu w latach 1686-89 zbudowano kościół według projektu Sebastiano Carlone. W latach 1711-26 kościół został przebudowany według projektu Franziskusa Jänckla i uzyskał obecny kształt.

ARCHITEKTURA. Późnobarokowy kościół złożony jest z trójprzęsłowej nawy ujętej po bokach rzędami kaplic, transeptu i krótkiego prezbiterium. Prezbiterium i ramiona transeptu zamknięte są trójbocznie. Trójosiowa i dwukondygnacjowa fasada zwieńczona jest dwiema wieżami, nakrytymi barokowymi hełmami o wysokości 52 metrów każda. W półkolistych wnękach umieszczone są figury świętych i Matki Bożej. Elewacje boczne o podziałach ramowych, przeprute dużymi półkoliście zamkniętymi oknami. Nawę, transept i prezbiterium nakrywają dachy dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę na zakończeniu prezbiterium. Nad kaplicami dachy jednospadowe. Ściany wnętrze podzielone są pilastrami z bogato zdobionymi kapitelami, podtrzymującymi wydatny gzyms z belkowaniem obiegający wnętrze. Kaplice otarte sa do nawy półkolistymi arkadami. Prezbiterium, nawę i ramiona transeptu nakrywają sklepienia kolebkowe z lunetami, nad skrzyżowaniem naw wznosi się pozorna kopuła.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Sklepienia zdobią malowidła ze scenami z życia Matki Bożej wykonanymi w latach 1759-60 przez Paula Trogera. W późnobarokowym ołtarzu głównym z połowy XVIII w., zaprojektowanym przez Sebastiana Haupta, umieszczona jest XVII-wieczna kopia obrazu Lucasa Cranacha Starszego, Matka Boska Nieustającej Pomocy (oryginał obejrzeć można w katedrze Innsbrucku). W pozostałych ołtarzach w transepcie i kaplicach bocznych znajdują się liczne barokowe rzeźby i obrazy. Witraże zostały wykonane w ostatniej dekadzie XIX w. w wiedeńskim zakładzie witraży Carla Geylinga.

Przed kościołem pomnik Józefa Haydna z 1887 r. dzieło Heinricha Nattera.

LITERATURA

Gostyński W., Wiedeń. Przewodnik, Warszawa 1985
Nowak M., Czerwińska B., Wiedeń. Przewodnik, wyd. ExpressMap 2013
Strona internetowa: http://www.pfarremariahilf.at/ (dostęp 17.04.2018)