Wien - Innere Stadt, Kapuzinerkirche (Kirche zur Heiligen Maria von den Engeln)

Lokalizacja:  Wiedeń - Innere Stadt, Tegetthoffstrasse 2 (48.205729, 16.370001)
Budowa: 1623-1632
Styl: barok

W południowo-zachodniej części Nowego Rynku (Neuer Markt) znajduje się kościół kapucynów, który odwiedzany jest przez turystów, głównie z powodu sąsiedztwa krypt cesarskich (Kaisergruft, Kapuzinergruft).

HISTORIA. Kościół i klasztor kapucynów w Wiedniu ufundowała w 1618 r. żona cesarza Macieja, Anna. Budowa rozpoczęła się w 1622 r. i ze względu na trwającą wojnę trzydziestoletnią przeciągnęła się do 1632 r. W latach 1934-36 została zrekonstruowana fasada.

ARCHITEKTURA. Kościół jest barokowy, typowy dla architektury kapucyńskiej. Złożony jest z nawy i krótkiego prezbiterium. Do nawy dostawione są kaplice: Cesarska i Piety. Skromna fasada kościoła zwieńczona jest trójkątnym szczytem, przepruta jest dużą rozetą i dwoma zamkniętymi półkoliście oknami a poniżej znajduje się niewielka kruchta. Kościół nakrywają dachy dwuspadowe, z wieżyczką na sygnaturkę nad prezbiterium. Wnętrza kościoła pozbawione są podziałów i nakrywają je sklepienia kolebkowe.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA pochodzi gównie z XVIII i XIX w., składają się na nie ołtarze, obrazy, ławy i stacje Męki Pańskiej. W kaplicy Piety znajduje się ołtarz z marmurową pietą i grób bł. Marka z Aviano. Na ścianach kościoła znajduje się wiele tablic pamiątkowych i epitafiów. Jedna z nich to tablica poświęcona jest poległym oficerom 13 Galicyjskiego Pułku Ułanów, wśród których było wielu Polaków. Na innej poświęconej 2. Pułkowi Ułanów widnieje napis "Nie dajmy się".

KRYPTY cesarskie ufundował cesarz Maciej wraz zoną Anną w 1. ćw. XVII w. Od tego czasu były stale rozbudowane aż do XX w. Znajdują się tu sarkofagi cesarzy z dynastii Habsburgów, wśród nich od czasu cesarza Macieja brakuje tylko Ferdynanda II (zm. 1637), pochowanego w Grazu oraz cesarza Karola (zm. 1922), który zmarł na Maderze i tam został pochowany. W Karolinische Gruft ustawione są dwa sarkofagi wykonane według projektu Johanna Lucasa von Hildebrandta: cesarza Leopolda I (zm. 1705) i jego syna Józefa I (zm. 1711). Do najbardziej okazałych należy sarkofag Marii Teresy (zm. 1780) i jej męża Franciszka I Lotaryńskiego (1765), wykonany w 1753 r. przez Baltazara Ferdinanda Molla, z postaciami cesarskiej pary oraz geniuszami z koronami Austrii, Węgier, Czech i Jerozolimy. Obok ustawiony jest skromny sarkofag Józefa II (zm. 1790), przedstawiciela oświeconego absolutyzmu. Najnowsza jest krypta Franciszka Józefa, urządzona w latach 1908-09. Są tu pochowani m.in. cesarz Franciszek Józef (zm. 1916), jego żona Elżbieta, zamordowana w 1896 r. w Genewie oraz zmarły tragicznie w Mayerling syn Rudolf (zm. 1889).

LITERATURA

Gostyński W., Wiedeń. Przewodnik, Warszawa 1985
Nowak M., Czerwińska B., Wiedeń. Przewodnik, wyd. ExpressMap 2013
Strona internetowa: http://www.kaisergruft.at


Krypty cesarskie